Μείωση της ανεργίας με ρεκόρ τετραετίας και αύξηση νέων θέσεων εργασίας δείχνει Έκθεση της ΠΚΜ

Ιδιαίτερα θετικά κι ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν για το 2021, στην Τακτική Έκθεση Μισθωτής Απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που διεξήχθη από τον κ. Νικόλαο Πόδα, Εμπειρογνώμονα του ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ.

Αναλύθηκαν, αφενός το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τις Π.Ε. της για ολόκληρο το 2021 και συγκρίθηκε με το αντίστοιχο παρελθόντων ετών, αφετέρου ο δυναμισμός των επαγγελμάτων, ξεχωριστά για κάθε μήνα του δ’ 3μήνου, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι 133.082 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στη χώρα κατά το 2021 ξεπερνούν αυτές του 2019, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην «κανονικότητα» και επιβεβαιώνοντας τη σημαντική επίπτωση της αύξησης του ΑΕΠ στην απασχόληση. Οι περίπου 25.000 νέες θέσεις εργασίας (ν.θ.ε.) που δημιουργήθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (το 80% στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης) συνιστούν την καλύτερη επίδοση της τετραετίας και συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το «ΕΡΓΑΝΗ», που καταγράφει με ηλεκτρονικό τρόπο τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, στον Πίνακα 1 αποτυπώνεται το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης για το σύνολο του 2021 και συγκρίνεται με τα αντίστοιχα των δύο προηγούμενων ετών.

Στο διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν 133.082 νέες θέσεις εργασίας, που προέκυψαν από 2.395.429 προσλήψεις και 2.262.347 αποχωρήσεις/απολύσεις, έναντι ισοζυγίου 93.003 ν.θ.ε. κατά το 2020, δηλαδή περίπου 40.000 περισσότερες, ξεπερνώντας το υψηλό θετικό ισοζύγιο του 2019 (127.644 ν.θ.ε.). Τα παραπάνω αποδεικνύουν αφενός τη σημαντική ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας που μετουσιώθηκε σε περαιτέρω αύξηση των ν.θ.ε., αφετέρου τη θετική επίδραση των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021, μειώνοντας αποφασιστικά το μη μισθολογικό κόστος των εργοδοτών και ενθαρρύνοντας τις προσλήψεις. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην απασχόληση, κυρίως κατά τους πρώτους μήνες του 2021, αποτυπώνονται στη σύγκριση των ροών με τις αντίστοιχες του 2019. Οι προσλήψεις αλλά και οι αποχωρήσεις (που επηρεάζονται και από την κινητικότητα των εργαζομένων προς εποχιακά επαγγέλματα) του 2021 υπολείπονται κατά περίπου 425.000 και 440.000 θέσεις αντίστοιχα, συγκρινόμενες με αυτές του 2019.

Από τα στοιχεία της Έκθεσης αποτιμάται ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με ισοζύγιο 12.509 θέσεων κατά το 2020, εμφανίζει διπλάσιο θετικό ισοζύγιο με 24.916 ν.θ.ε. κατά το 2021, που αποτελεί με διαφορά την καλύτερη επίδοση της τετραετίας 2018-2021. Ως προς τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ, η Π.Ε. Θεσσαλονίκης εμφανίζει εξαιρετικά υψηλό ισοζύγιο 20.343 ν.θ.ε.το 2021, δηλαδή άνω του 80% των ν.θ.ε. της Περιφέρειας και περίπου 4.000 ν.θ.ε. περισσότερες από την επίδοση του 2018, ενώ και οι Π.Ε. Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Σερρών εμφανίζουν αξιοσημείωτη σταθερότητα ως προς τη δημιουργία ν.θ.ε., κατά την τετραετία 2018-2021.

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρόβλεψη διεθνών επενδυτικών οργανισμών (UBS, HSBC κ.ά.) για αναμενόμενη αύξηση του εγχώριου ΑΕΠ κατά περίπου 5% το 2022, οι προβλέψεις παγκόσμιων τουριστικών οργανισμών (όπως η TUI) για ρεκόρ εισερχομένου τουρισμού στην Ελλάδα κατά το τρέχον έτος και οι συνεχιζόμενες επενδύσεις (αρκετές από τις οποίες στη Π.Ε. Θεσσαλονίκης) ομίλων που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες αιχμής (όπως Pfizer, Cisco, Microsoft, Digital Realty κ.ά.), αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη δημιουργία ν.θ.ε., θέτοντας τα θεμέλια για μια ακόμη καλύτερη χρονιά για την απασχόληση, τόσο για τη χώρα όσο και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Δείτε την πλήρη Έκθεση ΕΔΩ

Comments are closed