Μεγάλη ζήτηση για δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU

Tην πρώτη εξαμηνιαία έκθεσή της σχετικά με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα NextGenerationEU, δημοσιοποίησε στις 17 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διάστημα Ιούνιο-Δεκέμβριο 2021, εστιάζοντας στην εφαρμογή της στρατηγικής χρηματοδότησης.

Η έκθεση αναλύει βασικά στατιστικά στοιχεία για τον δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU, όπως τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η Επιτροπή για το πρόγραμμα το 2021 (71 δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση) και τα συνολικά κεφάλαια που εκταμίευσε στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (64 δισ. ευρώ) και σε άλλα προγράμματα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη ζήτηση για δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, επιθυμώντας να επιταχύνουν την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία του κορωνοϊού, οι επενδυτές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υπερκαλύπτοντας από 7 έως 14 φορές τα βιβλία παραγγελιών.

Έτσι η Επιτροπή μπόρεσε να ολοκληρώσει με πολύ ευνοϊκούς όρους τις συναλλαγές στο πλαίσιο του NextGenerationEU για το 2021, επιτυγχάνοντας τελικά μέσο κόστος χρηματοδότησης ως και 0,14 %. Πέρα από όλες τις άλλες επιτυχίες του προγράμματος, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι όλα τα ποσά που οφείλονταν στα κράτη μέλη το 2021 καταβλήθηκαν γρήγορα, σε λιγότερο από 6 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των αναγκαίων νομικών διαδικασιών.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο αρμόδιος Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν, δήλωσε: “Η σημερινή έκθεση επιβεβαιώνει την πρωτοποριακή επιτυχία του χρηματοδοτικού προγράμματος NextGenerationEU. Τα οφέλη αυτών των ισχυρών επιδόσεων θα περάσουν στα κράτη μέλη που λαμβάνουν επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποδεικνύοντας τι μπορεί να επιτύχει η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.”

Να σημειωθεί ότι η έκθεση δεν αξιολογεί πώς χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων δαπανών, καθώς θα καλυφθούν σε ξεχωριστές εκθέσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε χρηματοδοτούμενου μέσου του NextGeneration.

Υπενθυμίζεται ότι, το NextGenerationEU αντιπροσωπεύει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα χρηματοδότησης, ικανό να κινητοποιήσει έως και το 5% του ΑΕΠ της Ε.Ε. μέσω δανεισμού για τη χρηματοδότηση μιας συλλογικής και ισχυρής ανάκαμψης από την κρίση της πανδημίας. Το NextGenerationEU είναι ένα προσωρινό μέσο, βάσει του οποίου η Κομισιόν μπορεί να συγκεντρώσει έως και 800 δισ. ευρώ από τα μέσα του 2021 έως το 2026 μέσω της έκδοσης ομολόγων. Τα έσοδα από τις εκδόσεις ομολόγων θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ξεπεράσει τις άμεσες προκλήσεις και να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση και την ψηφιοποίηση της οικονομίας της. Θα συγκεντρωθούν έως και 250 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων. Το NextGenerationEU συνεπάγεται ετήσιες εκδόσεις ομολόγων κατά μέσο όρο 150 δισ.ευρώ το παραπάνω διάστημα από τα μέσα του 2021 έως το 2026, καθιστώντας την Ε.Ε. ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες χρέους σε ευρώ τα επόμενα έτη.

 

Comments are closed