Μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα στο ΟΠΑ. Αιτήσεις έως 12/9.

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα πληροφοριακά συστήματα προκηρύσσει το  Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης και είναι ειδικά   σχεδιασμένο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή/και οικογενειακές υποχρεώσεις.

Να το παρακολουθήσουν μπορούν οι απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών,  Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, πολυτεχνικών Σχολών, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Αστυνομικών Ακαδημιών, καθώς και οι απόφοιτοι ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι – εφόσον γίνουν δεκτοί – έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτέμβρη 2016.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά, επίσης, επιστήμονες οι οποίοι, αν και δεν εργάζονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους, αναζητούν εργασία ή προγραμματίζουν να εργασθούν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών.

Η παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται επιτυχής παρακολούθηση 11 μαθημάτων, τα οποία κατανέμονται στις εξής εξειδικεύσεις (γνωστικές περιοχές):

  1. Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων
  2. Δικτυοκεντρικά & Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
  3. Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
  4. Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
  5. Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
  6. Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ μερικής φοίτησης ανέρχεται σε δύο (2) χρόνια, περιλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (18:00-21:00) ή κάθε Τρίτη και Πέμπτη (18:00-21:00). Οι διαλέξεις ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.

Κόστος
Το ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, συνεπώς η παρακολούθησή του συνεπάγεται υποχρεωτική συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 η συνολική συνεισφορά ανέρχεται στο ποσό των 7.000€ ανά φοιτητή και καταβάλλεται τμηματικά. Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης μέρους του κόστους των σπουδών των εργαζομένων φοιτητών μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0.45%) του ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Ο αριθμός θέσεων ανά ακαδημαϊκό έτος είναι μέχρι τριάντα πέντε (35) φοιτητές.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, έως την Δευτέρα, 12 Σεπτέμβρη 2016, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στα μέσα Σεπτέμβρη. Στη συνέχεια θα καταρτισθεί πίνακας επιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και θα παρασχεθεί ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου οι επιτυχόντες να καταβάλλουν 2.000€ για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΜΠΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η κατάσταση επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλαχόντων. Η οριστικοποίηση του καταλόγου των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΜΠΣ θα γίνει ως το τέλος Σεπτέμβρη 2016. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση στον υποψήφιο.

Πληροφορίες και υποβολή Αιτήσεων
Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.645, κα. Ελπίδα Χιονά. Σημειώνεται ότι η Γραμματεία του ΠΜΣ δεν θα λειτουργήσει μεταξύ 1-21 Αυγούστου 2016.

Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών και το λοιπό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται, μεταξύ άλλων, για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Comments are closed