Μετατέθηκε η δημοπράτηση στο έργο σηματοδότησης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Ειδομένης

Δεύτερη παράταση δόθηκε για το σιδηροδρομικό έργο Θεσσαλονίκης – Ειδομένης. Πιο συγκεκριμένα μετατέθηκαν οι ημερομηνίες κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών. Οι νέες ημερομηνίες, σύμφωνα με το ypodomes.com, είναι 25 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου αντίστοιχα.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση σηματοδότησης στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Ειδομένης. Το έργο έχει αναθέτουσα αρχή την ΕΡΓΟΣΕ. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης, καθώς και ETCS – level 1, στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, και αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς, για τις ανάγκες της σηματοδότησης.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, ολοκληρώνεται ο εκσυγχρονισμός της μονής ηλεκτροκίνησης πλέον σιδηροδρομικής γραμμής που οδηγεί στα σύνορα με τα Δυτικά Βαλκάνια και από εκεί στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη και ανοίγει ο δρόμος για τα διεθνή επιβατικά δρομολόγια που εδώ και χρόνια είναι σχεδόν ανύπαρκτος.

Είναι το δεύτερο κατά σειρά έργο που δημοπρατεί η ΕΡΓΟΣΕ (μετά το έργο ηλεκτροκίνητης Λάρισα-Βόλος), ενώ έπεται και συνέχεια με το έργο για τη Β`φάση του σιδηροδρομικού σταθμού της Αθήνας αλλά και το έργο ολοκλήρωσης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αίγιο-Ρίο. Τα έργα αυτά είναι μέρος του συνολικού προγράμματος έργων που προγραμματίζεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το κόστος του έργου με το ΦΠΑ εκτιμήθηκε σε 56,73 εκατ.ευρώ (45,75 εκατ.ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Η αρχική δημοπράτηση του έργου ήταν να πραγματοποιηθει σήμερα 11 Φεβρουαρίου.

Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 72 μήνες (5 χρόνια), εκ των οποίων οι 24 μήνες αφορούν την περίοδο κατασκευής. Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Ταυτότητα του έργου:

Η αρχή του έργου οριοθετείται στον Σ.Σ. ΤΧ1 (είσοδος από ΤΧ2) και το τέλος στον σταθμό Ειδομένης (Χ.Θ. 77+521 – πέρας Σ.Σ. Ειδομένης, μέτρηση Θ-Ε). Στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη, το έργο εκτείνεται κατά μήκος της νέας παραλλαγής της γραμμής.

Το συνολικό μήκος του άξονα της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη (ΤΧ1) – Ειδομένη (μέσω της νέας παραλλαγής Πολυκάστρου – Ειδομένης), στo οποίo θα εγκατασταθεί το σύστημα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS, είναι περίπου 70,5 χιλιόμετρα.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην:
α) εγκατάσταση νέου συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης ηλεκτρονικού τύπου, που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο σύστημα με ηλεκτρονόμους σε όλο τμήμα ΤΧ1 – Ειδομένη·

β) σηματοτεχνική εξασφάλιση της πλευρικής προστασίας της ανοικτής γραμμής του τμήματος Πολύκαστρο – Παιονία – Ειδομένη·

γ) εγκατάσταση παρατρόχιου συστήματος ETCS L1 σε όλο τμήμα ΤΧ1 – Ειδομένη·

δ) αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς με νέες, σε εντοπισμένους σταθμούς του τμήματος, για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος σηματοδότησης·

ε) εγκατάσταση 4 νέων αλλαγών τροχιάς και κατασκευή έργων επιδομής νέας παρακαμπτηρίου γραμμής, μήκους 2,275 χιλιομέτρων περίπου, στην περιοχή του Μικρού Δάσους·

στ) εγκατάσταση ηλεκτρικής θέρμανσης αλλαγών τροχιάς (Η.ΔΙ.Θ.Α.) στους σταθμούς του τμήματος·

ζ) εγκατάσταση παθητικού δικτύου οπτικών ινών, για τη μετάδοση των δεδομένων σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης, με εγκατάσταση 2 καλωδίων οπτικών ινών εκατέρωθεν της γραμμής μεταξύ ΤΧ1 – Πολυκάστρου και σύνδεση με τα υφιστάμενα καλώδια οπτικών ινών στη νέα παραλλαγή, στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη·

η) εγκατάσταση δικτύου τηλεπικοινωνιών, για τις ανάγκες φωνητικών επικοινωνιών μεταξύ σταθμών με Κ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης και Ρ.Ε. Θεσσαλονίκης, και θέσεων εκμετάλλευσης ηλεκτροκίνησης·
θ) εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, με γραμμή επαφής τύπου αντισταθμισμένης αλυσοειδούς 25 kV – 50 Hz στη νέα παρακαμπτήριο, στην περιοχή του Μικρού Δάσους, καθώς και οι απαραίτητες προσαρμογές της υφιστάμενης ηλεκτροκίνησης που απαιτούνται·

ι) αναβάθμιση / αντικατάσταση του περιφερειακού εξοπλισμού των σταθμών (RTU) του τμήματος Θεσσαλονίκη – Σ.Σ. Πολυκάστρου (παλιός) με νέο περιφερειακό εξοπλισμό, συμβατό με το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών και η σύνδεσή του με αυτό·

ια) η αναβάθμιση / αντικατάσταση του συστήματος τηλεδιοίκησης της γραμμής Θεσσαλονίκη – Σ.Σ. Πολυκάστρου (παλιός) και ένταξη στην τηλεδιοίκηση τού περιφερειακού εξοπλισμού της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη, με νέα τηλεδιοίκηση, συμβατή με το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών, και η σύνδεσή της με αυτό, καθώς και ένταξη των επιπλέον σημάτων του νέου διακοπτικού υλικού στην περιοχή του Μικρού Δάσους, στο σύστημα τηλεδιοίκησης της ηλεκτροκίνησης.

Comments are closed