Μητρώο για τις startups και κίνητρα για τις επενδύσεις στην έρευνα

Η σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, καθώς και η παροχή πρόσθετων κινήτρων για επενδύσεις επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, περιλαμβάνονται στα μέτρα, που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τη στήριξη της εθνικής οικονομίας. Κατά την παρουσίαση των μέτρων, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, γνωστοποίησε ότι το επόμενο διάστημα συστήνεται εθνικό μητρώο, στο οποίο θα ενταχθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε ο Χρ. Σταϊκούρας, το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων θα δημιουργηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα, ώστε να υπάρχει “ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάπτυξης στοχευμένων πολιτικών υποστήριξης του οικοσυστήματος”, όπως υπογράμμισε.

Επιπλέον, στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση και που εντάσσονται στο γενικότερο “πακέτο” μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας από την κρίση του COVID-19, περιλαμβάνεται η παροχή κινήτρων στους angel investors, στα πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση startups. Τα κίνητρα αφορούν εκπτώσεις φόρου επί του ποσού που θα επενδύουν οι angel investors.

Ένα ακόμη μέτρο, που αφορά την έρευνα και καινοτομία και που ανακοινώθηκε χθες, είναι η πρόβλεψη πως οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά 100%, έναντι 30% που είναι σήμερα. Πρόκειται για δαπάνες, που θα πραγματοποιηθούν από 1η Σεπτεμβρίου.

Υπερ-εκπτώσεις δαπανών
Ειδικά σε ό,τι αφορά στο θέμα των εκπτώσεων επί των δαπανών για έρευνα, χθες, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Χρίστος Δήμας, τόνισε: “Προχωράμε μέσα στον επόμενο μήνα σε αυξήσεις των υπερ-εκπτώσεων δαπανών για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Από 30%, υπερ-τριπλασιάζουμε το ποσοστό”.

Αναφερόμενες σε όσα τόνισε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό BestTvKalamata, ο υφυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή την επένδυση στην έρευνα: “για αυτόν τον λόγο προχωράμε μέσα στον επόμενο μήνα σε αυξήσεις των υπερ-εκπτώσεων δαπανών έρευνας και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Από 30%, υπερδιπλασιάζουμε αυτό το ποσοστό. Αυτό θεωρούμε πως θα δώσει ουσιαστική ώθηση στην καινοτομία, στις επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτούς τους τομείς και θα δημιουργήσει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους επιστήμονες μας, που αναζητούσαν μια θέση στο εξωτερικό”.

Η κυβέρνηση έχει κάνει γνωστό ότι το επόμενο διάστημα θα φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις για την ερευνητική κοινότητα, αλλά και για την καινοτομία. Το νομοσχέδιο προβλέπει την παροχή των φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις, που επενδύουν σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “ElevateGreece”, όπως και τις ρυθμίσεις για τους Business Angels.

Comments are closed