Μη υποχρέωση έκδοσης Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΠΣΥΠΕΝΕΠ), η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του ΥΠΕΝ διευκρινήίζει ότι κατά την άποψη της δεν απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης α. σε δώματα και β. σε πυλωτές.

Μεταξύ άλλων, στην απάντηση επισημαίνεται: «Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι οι όψεις του κτιρίου αφορούν μόνο στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, ή στις κεκλιμένες που έχουν προβολή σε κατακόρυφες και κατά συνέπεια, οι εργασίες για τη θερμομόνωση των οριζοντίων εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου, δεν εμπίπτουν στην περίπτωση ιθ της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4495/17 και για την εκτέλεσή τους δεν απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας».

Δείτε την εγκύκλιο  ΕΔΩ.

Comments are closed