«Μνημεία σε Άμυνα»: Πρόγραμμα για τη διάσωση των νεότερων μνημείων των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ECOCITY και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώνουν τις δυνάμεις τους, με σκοπό τη διάσωση των νεότερων μνημείων των Ενόπλων Δυνάμεων από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΘΑ, του ECOCITY και του ΑΠΘ αναπτύσσονται τα «Μνημεία σε Άμυνα», με ένα 18μηνο πρόγραμμα έρευνας, καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του αντίστοιχου Πολιτιστικού Αποθετηρίου, συγχρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο.

Βασικοί τομείς ανάπτυξης των κοινών δράσεων είναι: συντήρηση, αποκατάσταση, κατασκευές, οχυρά, πολυβολεία, παρατηρητήρια, φάροι, ιστορικοί τόποι, ναυάγια και κειμήλια των Πολεμικών Μουσείων που εκτίθενται σε υπαίθριους χώρους που απειλούνται από τις καταστροφικές επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, με τη συμβολή των ειδικών του ECOCITY και των επιστημόνων του ΑΠΘ θα διατυπωθούν προτάσεις στρατηγικής και ανάπτυξης τεχνικών για την προστασία τους, ώστε να είναι δυνατή η προσέλκυση και εξασφάλιση πόρων για τη διάσωση και αποκατάστασή τους.

Η καταγραφή και η τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης των μνημείων πραγματοποιείται από τα αρμόδια στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ένας οδηγός εν είδει εγχειριδίου, που θα εκπονηθεί, θα δίνει πληροφορίες για την αποτύπωση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση των μνημείων ως προς την κλιματική τρωτότητα και τις φθορές που έχουν ήδη υποστεί ή/και αυτές που αναμένονται, οι οποίες θα συγκεντρώνονται σε ένα ψηφιακό αποθετήριο.

Comments are closed