Μνημόνιο συνεργασίας θα υπογράψουν ΦΟΔΣΑ ΚΜ – ΤΕΕ/ΤΚΜ

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, και στον Πρόεδρο του φορέα κ. Μιχάλη Γεράνη, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης.

Στη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και διαρκούς αλληλοενημέρωσης για τη πορεία των έργων του ΦΟΔΣΑ και των δράσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ που άπτονται θεμάτων διαχείρισης απορριμμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο κ. Τσακούμης, μάλιστα, δεσμεύθηκε για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής μέσω των επιστημονικών οργάνων του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων, η παρακολούθηση και υποστήριξη του οποίου θα αποτελέσει αντικείμενο μνημονίου συνεργασίας -μαζί με άλλα θέματα αρμοδιότητας του φορέα – που συμφωνήθηκε να καταρτίσουν και να υπογράψουν οι δύο φορείς. Ειδικά για τον ΠΕΣΔΑ το Τμήμα, όπως είπε ο κ. Τσακούμης θα συγκροτήσει Ομάδα Εργασίας που θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ ΚΜ.

Ο κ. Γεράνης ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την αναπτυξιακή και περιβαλλοντική διάσταση της πρότασης του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την “Εγνατία Διαχείριση Απορριμμάτων”, που εντάχθηκε στον Εθνικό Σχεδιασμό προβλέποντας τη δημιουργία ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την επεξεργασία απορριμμάτων, τα οποία θα συγκεντρώνονται από το σύνολο της Βόρειας Ελλάδας και το οποίο θα χωροθετηθεί στη Δυτική Μακεδονία, συμβάλλοντας έτσι και στην ανακούφιση της περιοχής από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στην τοπική απασχόληση και οικονομία.

Ευχαρίστησε μάλιστα τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή “αγκάλιασε” την πρόταση και δεσμεύτηκε για την υποστήριξή της.

Ο κ. Τσακούμης εξέφρασε τη διάθεση στήριξης και συνεργασίας του ΤΕΕ/ΤΜΚ και στην πρόταση του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για δημιουργία Διαβαλκανικού Κέντρου Κυκλικής Οικονομίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη που σύμφωνα με τον κ. Γεράνη, θα έχει στόχους:

  • Να προάγει την κυκλική οικονομία με πρακτικό τρόπο και συγκεκριμένα έργα σε όλη τη Βαλκανική χερσόνησο.
  • Να προωθήσει την ελληνική τεχνογνωσία και τις ελληνικές επιχειρήσεις στις γειτονικές αγορές διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
  • Να ενοποιήσει και να αναπτύξει σύγχρονες και κερδοφόρες εφοδιαστικές αλυσίδες στα ανακυκλώσιμα υλικά.
  • Να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλες τις κυβερνήσεις των Βαλκανίων αλλά και να δημιουργήσει διεθνή δίκτυα συνεργασιών και χρηματοδοτήσεων για θέματα κυκλικής οικονομίας.
  • Να πιστοποιεί εκπαιδευτικές διαδικασίες και σεμινάρια σε θέματα κυκλικής οικονομίας σε όλα τα Βαλκάνια.

Comments are closed