Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΕΝ και Σ.Ε.Π. για κοινές δράσεις δασοπροστασίας

Δράσεις δασοπροστασίας, αειφορικής διαχείρισης και αποκατάστασης του δασικού περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνονται στο νέο Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.). Το Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Π., κ. Κωνσταντίνος Τάτσης και ο Γενικός Έφορος του Σ.Ε.Π., κ. Σταύρος Δημητρόπουλος.

Ειδικότερα, η συνεργασία των δύο πλευρών αφορά στα εξής πεδία:

  • Εκπαίδευση των νέων στη διαδικασία πυροφύλαξης και δασοπροστασίας.
  • Οργάνωση και υλοποίηση από το Σ.Ε.Π. δράσεων παρακολούθησης της υπάρχουσας κατάστασης των δασικών περιοχών, μέσω προγραμμάτων του Σ.Ε.Π., σε σχέση με τη φύση και τα δάση.
  • Υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την παροχή των απαραίτητων υλικών και ξυλείας, για την πραγματοποίηση των δράσεων δασοπροστασίας του Σ.Ε.Π.
  • Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων, σε θέματα προστασίας των δασικού περιβάλλοντος, εκπαίδευσης των νέων στη διαδικασία πυροφύλαξης και δασοπροστασίας και στην προετοιμασία εκδόσεων σχετικών με το δασικό περιβάλλον.
  • Διάθεση των Προσκοπικών Κέντρων του Σ.Ε.Π. για την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παιδιών και νέων, συλλόγων κ.ά, με τη συνδρομή ειδικά καταρτισμένων ενηλίκων στελεχών του Σ.Ε.Π.
  • Πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών του ΣΕΠ σε θέματα προστασίας δασών και δασικού περιβάλλοντος, αλλά και εκπαίδευσης σε θέματα προφύλαξης και δασοπροστασίας, στο πλαίσιο του Προσκοπικού Προγράμματος του Σ.Ε.Π. και κατά την διάρκεια των θερινών κατασκηνώσεων των Τμημάτων του σε ελεύθερους χώρους, δασικούς και μη.

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.)

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης και συμμετέχει στον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης, με εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας, εθνικότητας. Σκοπός του είναι η διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων με την προσκοπική μεθοδολογία, στην οποία περιλαμβάνονται η υπαίθρια ζωή, το ομαδικό παιχνίδι, η αυτενέργεια και η αυτό-εκπαίδευση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση στην Ελλάδα, αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 20.000 μέλη σε όλη τη χώρα. Το Σ.Ε.Π. που ιδρύθηκε το 1910 από τον Αθανάσιο Λευκαδίτη κι από τότε έχει αδιάλειπτη παρουσία και συστηματική προσφορά στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια κίνηση για τους σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις προκρίνοντας την ενεργό συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Comments are closed