Μνημόνιο συνεργασίας Eduact και ΑΠΘ

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Δράση για την Εκπαίδευση» Eduact και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο μέσα από τις κοινές δράσεις των δύο φορέων, νέοι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τα ερεθίσματά τους, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και να καλλιεργήσουν δεξιότητες που συμβάλλουν στην προσωπική και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Πρόκειται για μια εμβληματική συνεργασία, καθώς η αριστεία κι η επιστημονική έρευνα, που προάγει το Πανεπιστήμιο αλλά και ο προσανατολισμός του στην Τεχνολογία έρχονται να πολλαπλασιάσουν τον θετικό αντίκτυπο και την εξωστρέφεια προς την κοινωνία μέσα από τη συνεργασία με έναν εκπαιδευτικό οργανισμό με ηγετικό ρόλο στην καινοτομία και τη χρήση της τεχνολογίας στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, ανοίγοντας έτσι πόρτες και διευρύνοντας τους ορίζοντές στον χώρο της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Η Eduact είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με τη νομική μορφή του Σωματείου, που έχει ως σκοπούς μεταξύ άλλων την προαγωγή της εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμοθετημένων φορέων, την προσφορά στον καθένα της δυνατότητας εκπαιδευτικής προετοιμασίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής θέσης, οικονομικής κατάστασης, καταγωγής και μορφωτικού επιπέδου, την προσφορά στον καθένα της δυνατότητας να βελτιώσει τη θέση του στον σημερινό κόσμο και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Αποτελεί κορυφαίο δρώντα στον τομέα της ρομποτικής, STEM και των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διοργανώνοντας διαγωνισμούς ρομποτικής και προωθώντας τη συμμετοχή παιδιών και εφήβων σε διεθνώς αναγνωρισμένους διαγωνισμούς ρομποτικής. Εντός του χώρου της Eduact στεγάζεται και λειτουργεί το Thessaloniki Tech – Lab, η Αμερικανική Γωνιά στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Η.Π.Α., η οποία αποτελεί έναν πολυχώρο καινοτομίας και τεχνολογίας για το κοινό της ευρύτερης περιοχής. Η Eduact συντονίζει και υλοποιεί όλες τις δράσεις εντός του Thessaloniki Tech – Lab.

Το ΑΠΘ έχει ως στόχους και δράσεις, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας, τη χρήση, εφαρμογή και αξιοποίηση των πιο σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, την οικονομία και την αγορά εργασίας, την ανάδειξη του ΑΠΘ σε αναπτυξιακό και πολιτιστικό πυλώνα της χώρας, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών, την ανάδειξή του σε κορυφαίο και ελκυστικό εταίρο σε διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, την ανάδειξη του έργου του, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.

Η εκπαιδευτική συνεργασία ενδεικτικά στοχεύει στη συμμετοχή ακαδημαϊκού προσωπικού του Α.Π.Θ στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Eduact, σε ευκαιρίες εθελοντισμού για φοιτήτριες/φοιτητές σε τομείς συναφείς με την ειδικότητά τους, στη συμμετοχή φοιτητριών/φοιτητών σε επιμορφωτικά προγράμματα και κινητικότητες που διοργανώνει η Eduact και το Thessaloniki Tech – Lab (Αμερικανική Γωνιά), στην αξιοποίηση του δικτύου και των δράσεων της Eduact από φοιτήτριες/φοιτητές για ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες προς όφελος του κοινού της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Comments are closed