Νέα διοίκηση στο Τμήμα Μακεδονίας-Θράκης του ΠΑΣΔΜΗΠ

Με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρι Μπίλια,  συναντήθηκαν την περασμένη Τετάρτη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΔΜΗΠ κ. Κωνσταντίνος Βραγγάλας και η Γραμματέας κ. Ανθή Πουρνάρα.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα και προβλήματα που απασχολούν την ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος, η διερεύνηση πεδίων συνεργασίας του ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π. με το ΤΕΕ-ΤΚΜ, και η δυνατότητα εκπροσώπησης του ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π. στις συνεδριάσεις και στις εκδηλώσεις των συλλογικών οργάνων του ΤΕΕ-ΤΚΜ.

Το Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας-Θράκης του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος, συγκροτήθηκε προ ημερών σε σώμα, αποτελούμενο από τα εξής μέλη: Κωνσταντίνος Βραγγάλας, Δημήτριος Μάρκου, Ανθή Πουρνάρα, Μηνάς Μηνογάου,Κωνσταντίνιος Πουαίος, Γεωργία Χατζηγεωργίου, Παναγιώτης Κορωνίδης.

Comments are closed