Νέα Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ – Ανανέωση της τετραετούς θητείας του Κ. Μακέδου

Το ΤΜΕΔΕ, ανακοίνωσε τα ονόματα της νέας Διοικούσας Επιτροπής, κατόπιν της ανανέωσης της εμπιστοσύνης από το ΤΕΕ, καθώς και της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, στα πρόσωπα των εκπροσώπων του, κ. Κ. Μακέδο, ο οποίος παραμένει στη θέση του Προέδρου για την επόμενη τετραετία και κ. Ι. Μαχίκα.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι πέντε χρόνια μετά την ίδρυσή του, το ΤΜΕΔΕ εξελίσσεται, αλλάζει και προχωρά μεγεθύνοντας το αναπτυξιακό του αποτύπωμα και ενδυναμώνοντας τόσο τον εγγυοδοτικό, όσο και τον πιστοδοτικό του ρόλο. «Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής στρατηγικής του, το ΤΜΕΔΕ προβαίνει σε επέκταση των δραστηριοτήτων του, συμμετέχει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και είναι ο πρώτος Οργανισμός που προσφέρει ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες στα μέλη του από το 2017», αναφέρεται.

Επιπρόσθετα, το ΤΜΕΔΕ συμμετέχει ενεργά, από κοινού με το αμερικάνικο επενδυτικό fund Ellington, στον πλήρη μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της Attica Bank μέσα από την ιδιωτικοποίησή της με όρους αγοράς, διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της Attica Bank Properties, ενώ έχει ιδρύσει  εταιρεία χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων και λαμβάνει πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τον AECM, τον ευρωπαϊκό φορέα εγγυοδοσίας, και την ΕΑΤ, για νέα επενδυτικά εργαλεία που θα χρηματοδοτούν τα μέλη του.

Παράλληλα, για 5η συνεχή χρονιά και παρά το δυσμενές διεθνές οικονομικό κλίμα, το ΤΜΕΔΕ καταγράφει θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας στους 30.000 πιστούχους και στις 5.500 μικρές και μεσαίες εταιρείες μέλη του, συμβάλλοντας έμπρακτα στην τόνωση της αγοράς και τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της νέας Διοικούσας Επιτροπής, προέβη σε συνοπτικό απολογισμό των κύριων δράσεων του Ταμείου 2021, αναφέροντας ότι:

Διεύρυνε το εύρος των πιστούχων – μελών του, με νέες ειδικότητες επαγγελματιών και επιστημόνων και πιο συγκεκριμένα ελεύθερους επαγγελματίες με εργοληπτικό ή μελετητικό πτυχίο από την αρμόδια διεύθυνση μητρώου Δ15 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως οικονομολόγοι, γεωλόγοι, δασολόγοι, γεωπόνοι.

Αποφάσισε εκ νέου τη μείωση κατά 30% του ποσού των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/01/2021 – 31/03/2021.

Δημιούργησε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα για την ενίσχυση των πόρων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, μέσω του AECM και άλλων φορέων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Επελέγη, μετά από αξιολόγηση και μέσω διαδικασίας κατάθεσης προσφορών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και τη διοίκηση της Attica Bank, ως προτιμητέος ιδιώτης επενδυτής από κοινού με το αμερικάνικο επενδυτικό fund Ellington, στοχεύοντας στον πλήρη μετασχηματισμό και την ιδιωτικοποίησής της, αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας κερδοφόρας, καθαρής και βιώσιμης Τράπεζας.

Διασφάλισε την αναπτυξιακή πορεία της Attica Bank Properties ΑΕ, ως μέτοχός της κατά 100%, εφαρμόζοντας νέο επιχειρηματικό σχέδιο και υλοποιώντας νέο εμπροσθοβαρές επενδυτικό πλάνο, ύψους € 0,5 εκατ. για το 2021. Στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο 182 ακινήτων ιδιοκτησίας της Attica Bank, προστίθενται τα 21 ακίνητα ιδιοκτησίας του ΤΜΕΔΕ με στόχο την επέκταση του χαρτοφυλακίου και την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Έλαβε τη σχετική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη λειτουργία της νέας εταιρείας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων με την επωνυμία «Ίδρυμα Μικροχρηματοδοτήσεων Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Microfinance Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΤΜΕΔΕ. Microfinance Solutions», ενισχύοντας τις επιλογές ρευστότητας για τα μέλη του.

Δημιούργησε σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα το «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ», όπου κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει κεφάλαιο κίνησης, μέσω τραπεζικού δανεισμού, για ποσό έως 200.000€, με το Ταμείο να αναλαμβάνει μέρος του πιστωτικού κινδύνου παρέχοντας εγγύηση προς τις Τράπεζες για το 80% της χρηματοδότησης.

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος δήλωσε αναφορικά με τα σημαντικά επιτεύγματα του 2021: «Το ΤΜΕΔΕ αποτελεί το βασικό εγγυοδοτικό και πιστοληπτικό οικοσύστημα για τον τεχνικό κόσμο. Ο μετασχηματισμός του σε ένα σύγχρονο αυτοχρηματοδοτούμενο οργανισμό, ενισχύει τον πιστοδοτικό του ρόλο, αυξάνοντας ταυτόχρονα το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, με σκοπό να στηρίξει το ρόλο του τεχνικού κόσμου που πρωταγωνιστεί στο νέο οικονομικό υπόδειγμα της πατρίδας μας».

Comments are closed