Νέα εγκύκλιος: Αναμόρφωση δασικού χάρτη κατ’ επίκληση οικοδομικής αδείας

Στην παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες για την αναμόρφωση του οικείου δασικού χάρτη, κατ’ επίκληση οικοδομικής αδείας, εκδοθείσας πριν από το ν. 4030/2011, προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, η αναγκαία επιφάνεια για την εφαρμογή οικοδομικών αδειών, που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011 και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί εξαιρείται από τη δασική νομοθεσία και αναμορφώνεται αναλόγως ο οικείος δασικός χάρτης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3889/2010. Και τούτο ανεξαρτήτως της έκδοσης των εν λόγω οικοδομικών αδειών κατ’ ακολουθίαν σχετικής Βεβαίωσης της Δασικής Υπηρεσίας περί του χαρακτήρα της έκτασης.

Δείτε όσα ορίζει η εγκύκλιος ΕΔΩ.

Comments are closed