Νέα επιτυχία του ΑΠΘ με ερευνητική πρόταση για νέα “έξυπνα” υλικά.

Τη χρηματοδότηση των 2,7 εκατ. ευρώ μέσω της επιχορήγησης ERC Consolidator Grant κατάφερε να κερδίσει ερευνητική ιδέα του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ με τίτλο: «Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις βασισμένες σε καινοτόμες, υβριδικές, οργανικές-ανόργανες δομές χαλκογονιδίων» και υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Θωμά Στεργιόπουλο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του European Research Council (ERC), συνολικά υποβλήθηκαν 2.389 προτάσεις από όλη την Ευρώπη, ενώ οι 291 κορυφαίοι επιστήμονες που τελικά επιλέχθηκαν  θα διεξάγουν την έρευνά τους σε 21 διαφορετικές χώρες με 3 προτάσεις να έρχονται στην Ελλάδα και μία εξ αυτών να έχει Φορέα Υποδοχής το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Το ERC, το οποίο δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, είναι ο κυριότερος ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός οργανισμός για έρευνες αιχμής. Κάθε χρόνο επιλέγει και χρηματοδοτεί τους πιο δημιουργικούς ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας και ηλικίας, για την υλοποίηση σχεδίων που εδρεύουν στην Ευρώπη.

Κεντρική ιδέα της ερευνητικής πρότασης, είναι το γεγονός ότι σύγχρονος άνθρωπος αντιμετωπίζει πλέον με δυσπιστία την απρόσκοπτη ενσωμάτωση νέων «έξυπνων» υλικών στη καθημερινή ζωή του, όταν αυτά συνοδεύονται με αβέβαιη συμβατότητα με την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων υλικών είναι οι οργανικοί-ανόργανοι αλογονούχοι περοβσκίτες, οι οποίοι αποτελούν μια αναδυόμενη τεχνολογία που βρίσκεται ένα βήμα πριν την εφαρμογή τους σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, όπως ηλιακούς συλλέκτες, οθόνες τηλεόρασης, έξυπνα τηλέφωνα κλπ.

Ωστόσο, τα υλικά αυτά παρουσιάζουν χαμηλή συμβατότητα με το περιβάλλον λόγω της παρουσίας του τοξικού μολύβδου. Η έγκαιρη αντικατάσταση τους από πραγματικά «έξυπνα» υλικά, τα οποία να είναι απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλές αποδόσεις και χαμηλό κόστος, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση την οποία το πρόγραμμα MIX2FIX καλείται να αντιμετωπίσει.

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα πρόταση προτείνεται η ανάπτυξη της επόμενης γενιάς οπτοηλεκτρονικών διατάξεων με βάση μη τοξικά (χωρίς μόλυβδο), μεταλλικά χαλκογονίδια, «υβριδοποιημένα» με ένα οργανικό κομμάτι, όπως ακριβώς στην περίπτωση των περοβσκιτών. Η επιτυχής υλοποίηση του έργου θα επιτρέψει τη μετάβαση της τεχνολογίας από τους τοξικούς περοβσκίτες μολύβδου σε πράσινες ενώσεις χαλκογονιδίων, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες στον τομέα της οπτοηλεκτρονικής θα βελτιώσουν ουσιαστικά την ζωή μας.

Comments are closed