Νέα σύμβαση του Ομίλου ΕΤΕπ και της Ελλάδας για διαχείριση πρόσθετων πόρων

Το πρόγραμμα InvestEU εγκαινίασαν στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ, ο οποίος απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσαν την περασμένη εβδομάδα ειδική εκδήλωση για να εγκαινιάσουν το πρόγραμμα InvestEU στην Ελλάδα. Με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 26,2 δισ. ευρώ, το πρόγραμμα έχει σκοπό να ενθαρρύνει επενδύσεις ύψους άνω των 372 δισ. ευρώ στην Ευρώπη για την υποστήριξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιακή μετάβαση.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για ένα καινοτόμο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ που θα ξεκλειδώσει σημαντική νέα χρηματοδότηση που εκτιμάται σε 370 δισ. ευρώ για επενδύσεις που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες προκλήσεις της. Από την προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής βιωσιμότητας, στην ενθάρρυνση της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, από την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έως την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και δεξιοτήτων, το InvestEU θα προσφέρει, όπως είπε, εξατομικευμένες λύσεις τόσο για μεγάλες υπάρχουσες εταιρείες όσο και για καινοτόμους νεοεισερχόμενους.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σημείωσε ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε τέσσερις κρίσιμους τομείς που είναι οι βιώσιμες υποδομές, η έρευνα-καινοτομία-ψηφιοποίηση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες. Τόνισε πως με ευρωπαϊκές εγγυήσεις συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ και στόχο την ενεργοποίηση επενδύσεων άνω των 372 δισ. ευρώ – το μισό των συνολικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης – σε όλη την Ευρώπη, το InvestEU μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίτευξη βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις υψηλού αντίκτυπου επενδύσεις στις χώρες μας σε μια περίοδο πολλαπλών εξωγενών κρίσεων. «Λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στην Ομάδα Επενδύσεων για την Ελλάδα, η πατρίδα μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους ωφελούμενους από τους πόρους της ΕΤΕπ τα τελευταία χρόνια, είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση του προγράμματος InvestEU με ανάλογο τρόπο», δήλωσε.

InvestEU

Ο Όμιλος ΕΤΕπ θα εκτελέσει το 75% της εγγύησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (19,65 δισ. ευρώ) και το ίδιο μερίδιο του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο πλαίσιο του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU. Εκτός από την ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ, που αποτελούν τους κύριους εταίρους εκτέλεσης, διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί με ενεργό παρουσία στην Ευρώπη, αλλά και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μέρος της εγγύησης (25% συνολικά) για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων και έργων. Τα πρώτα έργα του προγράμματος InvestEU στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2023. Τουλάχιστον το 30% των επενδύσεων θα υλοποιηθούν σε τομείς που υποστηρίζουν άμεσα την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης.

Comments are closed