Νέα τροποποίηση του Μητρώου των Ελεγκτών Δόμησης: 4.494 οι εγγεγραμμένοι

Τροποποίηση της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 απόφασης «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 4968/Β’/07.11.2018), υπέγραψεο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτριος Οικονόμου.

Τη νέα απόφαση, συνοδεύει συνημμένος επικαιροποιημένος πίνακας, στον οποίο έχουν ανανεωθεί οι κατηγορίες των ήδη εγγεγραμμένων ελεγκτών δόμησης στο Μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης 54336/486/2018. Με τη νέα τροποποίηση το μητρώο ελεγκτών δόμησης περιλαμβάνει επίσημα 4.494 ελεγκτές.

Μπορείτε να βρείτε το ΦΕΚ της απόφασης με τα στοιχεία και των 4.494 ελεγκτών ΕΔΩ

Comments are closed