Νέα υπηρεσία του ΤΕΕ/ΤΚΜ για πληροφορίες που αφορούν σε δημόσια έργα   

Μία νέα υπηρεσία θα παρέχει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε δημόσιες υπηρεσίες και ελεύθερους επαγγελματίες Μηχανικούς, σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν σε δημόσια έργα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παροχής πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών από το ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τα μέλη του,  αποφασίστηκε η λειτουργία νέας υπηρεσίας που θα αφορά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δημόσια έργα,  προς Μηχανικούς και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, καθώς και η συνεργασία με τους Δημόσιους Φορείς για τα θέματα αυτά.

Οι πληροφορίες και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα παρέχονται τηλεφωνικώς ή και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, από στέλεχος του Τμήματος Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων (2310 883122, akontou@central.tee.gr) σχετικά με:

  1. Νομοθεσία Δημοσίων Έργων.
  2. Διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (έναρξη διαδικασίας σύναψης , προκήρυξη, διαδικασία ανάθεσης, κατακύρωση – σύναψη, υπογραφή, εκτέλεση και  περάτωση σύμβασης, παραλαβή συμβατικού αντικειμένου).
  3. Νέες διακηρύξεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων.

Comments are closed