Νέο αίτημα του ΤΕΕ για την αναβολή του “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”

Νέο αίτημα κατέθεσε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Γιώργος Στασινός ζητώντας εκ νέου την αναβολή έναρξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Όπως αναφέρεται στην επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, η αναβολή ζητείται λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού και των περιορισμών που είναι σε ισχύ μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, για τον περιορισμό διάδοσης του ιού.

Η επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στις 11 Δεκεμβρίου 2020, όπως έχει ανακοινωθεί, ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ».

Δεδομένων των δυσκολιών, τις οποίες σας εκθέσαμε στο υπ’ αριθ. 26462/12.11.2020 έγγραφό μας και οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται, σε κάποιες μάλιστα περιοχές της χώρας ίσως έχουν ενταθεί, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπισή της, οι μηχανικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις μετακινήσεις τους, προκειμένου να διενεργήσουν τις επιθεωρήσεις στις κατοικίες ή για τη συλλογή των διάφορων δικαιολογητικών που θα αναλάβουν για λογαριασμό των δικαιούχων και αδυνατούν να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπαγωγή ιδιοκτησιών στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για εύλογη παράταση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ».

Comments are closed