Νέο ΦΕΚ για την πυροπροστασία επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Τουρνά, που αφορά στην “Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020».

Με την ανωτέρω απόφαση εγκρίνεται η υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστική διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των κάτωθι διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27):

  • Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)
  • Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και
  • Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Η διάταξη εφαρμόζεται σε κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων, για την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οποίων είναι αρμόδιο ή συναρμόδιο το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

 

Comments are closed