Ξεκίνησε πιλοτικά το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης «Nothing to Waste»

Με πρωτοβουλία της “ΤΙΤΑΝ” -μέσω του εργοστασίου της Ευκαρπίας- δημιουργήθηκαν 24 γωνιές ανακύκλωσης σε ισάριθμες επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στην επιχειρηματική πρωτοβουλία «Nothing to Waste», υπό την επιστημονική επίβλεψη και υλοποίηση του μη κερδοσκοπικού περιβαλλοντικού φορέα NoWaste21.

Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε με την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και διακριτών αναγκών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και την τοποθέτηση των κάδων για τις γωνιές ανακύκλωσης με τη χωριστή συλλογή έξι  ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών:  χαρτί, πλαστική φιάλη PET,  λοιπά πλαστικά-μέταλλα-σύνθετη συσκευασία (PMD), ηλεκτρικές συσκευές, φορητές μπαταρίες και τηγανέλαια.

Παράλληλα, προχωρά η εκπαίδευση των εργαζομένων των επιχειρήσεων σε θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, της κυκλικής οικονομίας ως ένα νέο μοντέλο αξιοποίησης φυσικών πόρων, τα οφέλη και την ανάδειξη της ατομικής υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον και τη διατήρηση φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές, αλλά και στο πώς γίνεται σωστά η συμμετοχή στην ανακύκλωση και στο πρόγραμμα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η εκπαίδευση των διοικήσεων των εταιρειών, καθώς η στάση και η παρότρυνση που μπορούν να προσφέρουν στους εργαζόμενους είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχία τους προγράμματος. Η αποδοχή και η ενεργός συμμετοχή όλων των εργαζομένων είναι καθοριστική για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τους συντελεστές και το πρόγραμμα, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και οδηγίες για την αποτελεσματική ανακύκλωση μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος, Nothing To Waste. Η χρηματοδότηση όλου του προγράμματος για τον 1ο χρόνο λειτουργίας προέρχεται από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας.

Comments are closed