Προ των πυλών το Εθνικό Μητρώο Υποδομών

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός, μιλώντας στο συνέδριο ITC 2023 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 17-20/9/23, ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του μεγάλου έργου του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, ο οποίος θα έχει όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που απαιτούνται για μία αδειοδότηση, βρίσκεται προ των πυλών το Εθνικό Μητρώο Υποδομών με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό το πληροφοριακό σύστημα θα μας δίνει την ταυτότητα των υποδομών της χώρας, από τα χαρακτηριστικά της κατασκευής ως το εάν και πότε έχουν συντηρηθεί. Θα μας λύσει τα χέρια και θα ενισχύσει τη λογοδοσία», σημείωσε, εξηγώντας πως το έργο είναι ήδη έτοιμο πριν από το χρονοδιάγραμμά του και θα σταλεί σε περιφερειάρχες και δημάρχους αμέσως μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Προκειμένου, δε, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να εντάξουν τις υποδομές τους στο Εθνικό Μητρώο Υποδομών, αναλαμβάνοντας και τις αναλογούσες ευθύνες, ο κ. Στασινός πρότεινε να συνδεθεί αυτό με τους πόρους που θα λαμβάνουν για τη συντήρηση των εν λόγω έργων.

Πως θα λειτουργήσει το Μητρώο Υποδομών

Σημειώνεται ότι το πρώτο στάδιο είναι η ανάπτυξη του Μητρώου Υποδομών σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή με τη συγκέντρωση των υποδομών της Χώρας από όλους τους φορείς και το επόμενο, η ενεργοποίηση της συντήρησης των υποδομών, που αποτελεί και την επίτευξη του τελικού στόχου. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τη διαχειριση- παρακολούθηση του Εθνικού Μητρώου Υποδομών (άρθρο 10 του Ν.4635/2019), δηλαδή όλες τις υποδομές και τα κτήρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα. Για κάθε υποδομή και κτίριο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο θα αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση των φυσικών υποδομών μεγάλων έργων όπως γέφυρες οδών και σιδηροδρόμων. Η εγκατάσταση εξοπλισμού διαδικτύου των πραγμάτων θα αποσκοπεί σε λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση της υποδομής ώστε εγκαίρως να προγραμματίζονται οι ανάλογες συντηρήσεις ή να προλαμβάνονται μεγάλης κλίμακας ατυχήματα.

Αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές, όπως είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, ξεκινά η διαδικασία καταχωρήσεων των έργων στο Εθνικό Μητρώο Υποδομών. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί προθεσμία εντός τη οποίας, οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να δηλώσουν σε ειδική εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου, τις υποδομές και τα κτίρια, η συντήρηση και ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητά τους. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων, εντός νέας προθεσμίας δύο μηνών η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα ελέγξει τις δηλώσεις και θα προβεί στην καταχώρηση στο Μητρώο των υποδομών και των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί καμία δήλωση.

Στοίχημα η εξασφάλιση πόρων για τη συντήρηση υφιστάμενων υποδομών

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ προσδιόρισε ως μεγάλο στοίχημα την ανεύρεση των απαραίτητων πόρων για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, δεδομένου ότι τόσο το ΕΣΠΑ όσο και το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνονται σε νέα έργα. Παράλληλα ο κος Στασινός μίλησε για την ανάγκη έναρξης μίας συζήτησης γύρω από το κρίσιμο ζήτημα των συμπληρωματικών έργων, ώστε να μην επηρεάζεται η ανθεκτικότητα με την οποία σχεδιάζονται οι κύριες υποδομές της χώρας, υπό το βάρος των πρόσφατων καταστροφών. «Είναι μια πρόκληση να σχεδιάσουμε, με γρήγορες διαδικασίες, τα απαραίτητα συμπληρωματικά έργα, ώστε να μην έχουμε κάθε τόσο τα ίδια φαινόμενα και το κόστος που συνεπάγονται αυτές οι καταστροφές», υπογράμμισε. Όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα των έργων, ο κ. Στασινός σημείωσε ότι θα πρέπει να ελέγχεται η τήρησή τους, ενώ πρότεινε, όταν μία εταιρεία ολοκληρώνει εγκαίρως ένα έργο να λαμβάνει bonus, όταν όμως το καθυστερεί να πληρώνει κάποιο πρόστιμο.

Τεχνικό προσωπικό

Τόνισε πως δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο το Παρατηρητήριο Τιμών για το οποίο υπάρχει η σχετική νομοθεσία, ενώ επιβεβαίωσε το μεγάλο κενό που υπάρχει σχετικά με το τεχνικό προσωπικό. Εστίασε στην ανάγκη για την υιοθέτηση γρήγορων ψηφιακών διαδικασιών, ειδικά για τις χώρες με τις οποίες έχουν υπογραφεί διμερείς συμφωνίες. «Να φτιάξουμε ένα πληροφοριακό σύστημα για το τεχνικό προσωπικό, μέσω του οποίου θα διευκολύνουμε την προεπιλογή, ώστε να έρχονται άμεσα τα αναγκαία χέρια από το εξωτερικό, για να μην αυξάνεται περαιτέρω το κόστος και εντείνεται η γκρίνια», επισήμανε.

Comments are closed