Οικοδομικές άδειες: Τον Φεβρουάριο η υποβολή προσφορών για το έργο ψηφιοποίησής τους

Η ψηφιοποίηση των «Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας» τα οποία αφορούν όλους τους φακέλους των αδειών δόμησης εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά από την έγκριση του αρμόδιου για το Πρόγραμμα Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη. Το έργο, προϋπολογισμού 159,89 εκατ. ευρώ, αφορά στη μετατροπή σε ψηφιακή μορφή όλων των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις Πολεοδομίες έως τα τέλη του 2018, οπότε και τέθηκε σε ισχύ το πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Πέρα όμως από το βασικό έργο που αφορά στη σάρωση των εγχάρτων φακέλων, στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να ενσωματωθεί και το έργο που έχει ήδη γίνει από ορισμένους δήμους οι οποίοι έχουν ψηφιοποιήσει τμήμα ή όλο το αρχείο τους. Σημειώνεται ότι στο έργο δεν περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Δόμησης των δήμων Καλαμαριάς, Τρικάλων, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας και του πολεοδομικού ιστού των μητροπολιτικών δήμων της Περιφέρειας Αττικής, των οποίων η ψηφιοποίηση του αρχείου θα γίνει στο πλαίσιο του έργου για τον Ψηφιακό Χάρτη.

Συνολικά, ο αριθμός των κτιρίων και των πολεοδομικών αδειών προς ψηφιοποίηση εκτιμάται ότι είναι περίπου 3.500.000, ενώ ο όγκος των φακέλων, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα και τις μελέτες, που πρέπει να πάρουν ψηφιακή μορφή μπορεί να φτάνει και τις 50 εκατομμύρια σελίδες.

Έλεγχος και στα αυθαίρετα

Επιπλέον, σε συγκεκριμένους δήμους της χώρας, με σημαντική οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη πυκνότητα ακινήτων, η ψηφιοποίηση θα επεκταθεί ενισχύοντας τη βάση του νέου μητρώου κτιρίων. Σε αυτούς τους ΟΤΑ δεν θα γίνει μόνο γεωχωρικός εντοπισμός του ακινήτου, αλλά πλήρης 3D αποτύπωση. Δηλαδή μέσω τρισδιάστατου χαρτογραφικού υποβάθρου θα πραγματοποιηθεί η γεωμετρική τεκμηρίωση της συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνουν όλα τα κτίρια, καθώς επίσης και του ύψους τους, άρα και του συνολικού εμβαδού τους.

Έτσι, η συγκεκριμένη πληροφορία, σε συνδυασμό με δεδομένα μετρήσεων στο πεδίο, θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων με τα επίσημα καταχωρημένα στοιχεία της βάσης των Δημοτικών Τελών, μέσω των λογαριασμών ηλεκτροδότησης, στη βάση αυθαιρέτων του ΤΕΕ. Οι περιοχές ενδιαφέροντος στην Κεντρική Μακεδονία είναι οι δήμοι Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου Κασσάνδρας, Νέας Προποντίδας.

Ψηφιοποίηση έως το 2025

Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί δίνει περιθώριο ολοκλήρωσης του έργου σε τέσσερα έτη. Σύμφωνα με σχετική ρύθμιση η οποία είχε περιληφθεί στον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, ο οποίος είχε δημοσιευθεί σε ΦΕΚ τον περασμένο Μάρτιο, σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες» όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι μελέτες έως την 31η.12.2023, προθεσμία που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά όχι πέραν της 31ης.12.2025.

Η διαβούλευση των τευχών του διαγωνισμού από το ΤΕΕ, καθώς και οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που ετέθησαν ολοκληρώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου. Έτσι, αφού δοθεί το «πράσινο φως» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έως τα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η υποβολή προσφορών. Ο διαγωνισμός των περίπου 160 εκατ. ευρώ, μπορεί να αυξηθεί κατά 50% μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον αυτό ασκηθεί καθώς αυτήν τη στιγμή, όπως αναφέρουν κύκλοι των μηχανικών, κανείς δεν γνωρίζει το πραγματικό μέγεθος του έργου.

Σκοπός του είναι αφενός η προστασία και διαφύλαξη των έντυπων αρχείων από τη φυσική φθορά και αφετέρου η εύκολη πρόσβαση και διάθεση των στοιχείων. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών, που ακόμη φυλάσσονται σε χαρτί, θα διευκολύνει την υποχρεωτική εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, που ξεκινά  την 1η Φεβρουαρίου.

Comments are closed