Οικονομικά Εργαλεία για την Αξιολόγηση Έργων Πρόληψης και Αντιμετώπισης Παράκτιων Κινδύνων – Στις 2/12 το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου EcosHaz

ecoshaz0Οι παράκτιοι κίνδυνοι, όπως είναι η διάβρωση των ακτών, οι πλημμύρες που καταλήγουν στις παράκτιες περιοχές, η διείσδυση της θάλασσας και ο ισχυρός  κυματισμός συνιστούν πλέον μια σημαντική απειλή για τις υποδομές, τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τους κατοίκους στις περιοχές αυτές. Η αλληλεπίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές με τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που μπορούν να συμβούν είτε από φυσικές καταστροφές ή/και φυσικές διεργασίες είτε από τεχνολογικές καταστροφές (πετρελαιοκηλίδες) επηρεάζει αρνητικά την οικονομία, την υγεία, την ευημερία και την ασφάλεια των ανθρώπων και των κοινοτήτων που ζουν στις περιοχές αυτές. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των παράκτιων κινδύνων και των επιπτώσεων τους θα πρέπει να λαμβάνει σημαντικά υπόψη του και την οικονομική αξιολόγηση των προτεινόμενων ή/και ήδη υλοποιούμενων μέτρων συσχετίζοντας το κόστος σχεδιασμού  και εφαρμογής τους με τα αντίστοιχα οφέλη που θα προκύψουν από την τελική εφαρμογή τους.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στους τομείς της ανάλυσης και της μοντελοποίησης των παράκτιων κινδύνων καθώς και των εναλλακτικών τεχνικών λύσεων που προτείνονται, δεν εφαρμόζονται οικονομικά κριτήρια και μεθοδολογίες στην αξιολόγηση και την αποδοτικότητα των επενδύσεων των αντίστοιχων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης. Οι τελικές αποφάσεις βασίζονται, στην πλειονότητά τους, στην εφαρμογή  τοπικών περιφερειακών ή/και εθνικών πολιτικών, παρά στην ολοκληρωμένη οικονομικο-τεχνική αξιολόγηση της επικινδυνότητας και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών και των έργων πρόληψης και αντιμετώπισης των παράκτιων κινδύνων στην υπό μελέτη περιοχή.
ecoshaz2Στη διάρκεια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου EcosHaz (Οικονομικά των Μέτρων Πρόληψης για την Αντιμετώπιση των Παράκτιων Κινδύνων – Economics of Prevention Measures addressing to Coastal Hazards) έχει δημιουργηθεί ολοκληρωμένος μηχανισμός παροχής και ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών για την εφαρμογή της μεθοδολογίας Ανάλυσης Κόστους Οφέλους για την οικονομική αξιολόγηση των προτεινόμενων τεχνικών μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης για τη διαχείριση των κινδύνων και των επιπτώσεων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών σε παράκτιες περιοχές.

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά εργαλεία:

  • Μια βάση δεδομένων πλήρως προσβάσιμης μέσω της ιστοσελίδας του έργου http://www.ecoshaz.eu/site/ που περιέχει μεγάλο αριθμό άρθρων και άλλων κειμένων σε θέματα πρόληψη και διαχείρισης παράκτιων κινδύνων, καλές πρακτικές, μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής οικονομικών εργαλείων στην αξιολόγηση των επενδύσεων διαφορετικών τεχνικών έργων ενάντια στις επιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
  • Δύο Οδηγούς σχετικά με την εφαρμογή της μεθοδολογίας Ανάλυσης Κόστους Οφέλους για την οικονομική αξιολόγηση των μέτρων πρόληψης των παράκτιων κινδύνων προερχόμενων τόσο από φυσικές καταστροφές όσο και ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υπολογιστικών εργαλείων για το πως μπορεί να εφαρμοσθεί η Ανάλυση Κόστους Οφέλους και να υιοθετηθούν εργαλεία οικονομικής αξιολόγησης στις επενδύσεις των προτεινόμενων τεχνικών ή/και άλλων μέτρων πρόληψης, επιτρέποντας στους φορείς που θα κληθούν να λάβουν τις τελικές αποφάσεις να κάνουν λογικές και βιώσιμες επιλογές ενάντια στις επιπτώσεις των παράκτιων κινδύνων που απειλούν μια περιοχή.

ecoshaz1
Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού, και στην Ελληνική γλώσσα, μαζί με τα υπολογιστικά εργαλεία είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του έργου η οποία και είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα http://seminars.ecoshaz.eu/.

Στο έργο EcosHaz, εκτός της Ελλάδας, συμμετέχουν ερευνητικοί φορείς από άλλες τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες που είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάμεσα στις χώρες αυτές έχει αναπτυχθεί ένα κοινό δίκτυο ειδικών σε θέματα παράκτιων κινδύνων και οικονομικών εργαλείων, ένα διεπιστημονικό δίκτυο μηχανικών, γεωγράφων, οικονομολόγων, και άλλων ειδικοτήτων με τους οποίους υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας του έργου.

Στην Ελλάδα, υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου EcosHaz είναι η εταιρεία SIGMA Consultants ΕΠΕ.

Το έργο EcosHaz συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EcosHaz μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία SIGMA Consultants, στο τηλέφωνο 2310 242801 και στο e-mail L.Karagiannidis@sigmaconsultants.gr.

ecoshaz3

Τελικό Συνέδριο Έργου EcosHaz

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, στη Θεσσαλονίκη θα φιλοξενηθεί το Τελικό Συνέδριο του έργου EcosHaz. Στη διάρκεια του πρώτου μέρους του συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες και τα παραδοτέα του έργου και ειδικότερα τα κυριότερα γνωστικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την εφαρμογή οικονομικών μεθοδολογιών στην αξιολόγηση επενδύσεων που αναφέρονται σε προτεινόμενα τεχνικά έργα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση παράκτιων κινδύνων και των επιπτώσεων τους από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου ειδικοί σε θέματα περιβάλλοντος, διαχείρισης παράκτιων κινδύνων και εφαρμογής οικονομικών εργαλείων στα θέματα αυτά θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα εργασιών και έργων τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το τελικό συνέδριο του έργου και την εγγραφή των ενδιαφερομένων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου και ειδικότερα στη σύνδεση http://www.ecoshaz.eu/site/final-conference-of-the-ecoshaz-project-in-thessaloniki/

Comments are closed