Οικονομικές παρεμβάσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής – Tο παράδειγμα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

Σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες  αν υιοθετηθούν από περισσότερους του ενός δήμους, μπορούν να αλλάξουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα της δυτικής Θεσσαλονίκης, καταθέτει στο δημόσιο διάλογο ο συγκοινωνιολόγος και ειδικός συνεργάτης του δημάρχου Κορδελιού-Ευόσμου, Σταύρος Κωνσταντινίδης.

Στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα κάποιες συγκοινωνιακές μελέτες που αφορούν στο Ελευθέριο Κορδελιό και τον Εύοσμο ξεχωριστά πριν την ενοποίηση και ελάχιστες με τον δήμο ενοποιημένο, όπως παρουσίασε στο voria.gr ο κ. Κωνσταντινίδης. «Σε κάθε περίπτωση οι μελέτες αυτές πρέπει να θεωρηθούν αποσπασματικές, μηδαμινά επικαιροποιημένες, και με ελάχιστο βαθμό υλοποίησης. Συγκοινωνιακές μελέτες που υλοποιήθηκαν εξ’ ολοκλήρου αφορούσαν συγκεκριμένα έργα όπως για παράδειγμα η υπόγεια διάβαση της Αγαμέμνονος. Τα τελευταία χρόνια οι συγκοινωνιακές εξελίξεις αφορούν κατά βάση σε σημαντικά έργα της περιφερειακής οδού που υλοποιήθηκαν από φορείς εκτός Δήμου (Περιφέρεια κτλ)», λέει ο ίδιος.

Τα προβλήματα που εμφανίζονται σήμερα θα μπορούσαν να συνοψιστούν και να αντιμετωπιστούν σε δύο επίπεδα, στο οραματικό – αναπτυξιακό και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.

Στο οραματικό – αναπτυξιακό επίπεδο θα μπορούσαν να περιληφθούν:

-Σημαντικές οδικές – αρχιτεκτονικές αναπλάσεις όπως για παράδειγμα των οδών Καραολή – Δημητρίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου και άλλων οδικών αξόνων. Κρίσιμη παράμετρος είναι η πυκνή δενδροφύτευση των αξόνων αυτών.

-Επείγει άμεσα η διαμόρφωση ενός νέου Προγράμματος δενδροφύτευσης κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου αρχικά και του τοπικού οδικού δικτύου στη συνέχεια. Η πρωτοβουλία αυτή προϋποθέτει την αύξηση του προϋπολογισμού πρασίνου στο τεχνικό πρόγραμμα.

-Λειτουργία χωρών στάθμευσης (Κορδελιού) και δημιουργία νέων οργανωμένων χώρων στάθμευσης (πλατεία Ευόσμου).

-Αναβάθμιση δημοτικής συγκοινωνίας.

Αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής

Η κατηγορία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς το άθροισμα όλων των δυνητικών παρεμβάσεων θα μπορούσαν να ανατάξουν απόλυτα την ποιότητα της καθημερινής ζωής, η οποία συγκροτείται από την επαφή των ανθρώπων με το δημόσιο χώρο που εν πολλοίς ταυτίζεται με το οδικό χώρο (δρόμοι, πεζοδρόμια). Τέτοιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα στον δήμο είναι οι εξής:

-Τοποθέτηση μοντέρνας και ενιαίας πληροφοριακής σήμανσης οχημάτων σε ολόκληρο τον δήμο. Σε κάθε διασταύρωση πρέπει να απαντάται το ερώτημα των οδηγών για το πως θα προσεγγιστούν διάφορα σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος. Πρότυπα υπάρχουν σε πολλούς δήμους. Το καλύτερο παράδειγμα είναι του δήμου Θεσσαλονίκης.

-Τοποθέτηση μοντέρνας και ενιαίας πληροφοριακής σήμανσης πεζών σε ολόκληρο το δήμο. Παράδειγμα δήμου Θεσσαλονίκης.

-Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μονοδρομήσεων με βάση την παρατήρηση και καταγραφή προβληματικών σημείων. Το ευρύτερο σχέδιο πρέπει να αντιμετωπιστεί από μια συνολική μελέτη.

-Αποκατάσταση σημείων και κόμβων με προβλήματα οδικής ασφάλειας ή προβλημάτων παράνομου διπλοπαρκαρίσματος. Προτείνεται η εργοταξιακή σήμανση μέχρις ότου ετοιμαστούν οι τελικές μελέτες και τα αντίστοιχα έργα.

-Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας σε περιοχές σχολείων.

-Προδιαγραφές για διαβάσεις πεζών και ενδιάμεσες νησίδες.

-Προδιαγραφές για συγκοινωνιακό εξοπλισμό οδών και πεζοδρομίων.

-Προστασία με κολονακια των γωνιών των διασταυρώσεων.

-Υποδομές για ποδήλατα, δίκτυα πεζών, υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες.

«Οι παραπάνω προτάσεις θα επεκταθούν σε βαθύτερη ανάλυση στο επόμενο διάστημα και θα συσχετιστούν με τους πόρους και τον προγραμματισμό μελετών και έργων που έχουν ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του δήμου. Έτσι θα προκύψει ένας πρώτος οδικός χάρτης για την συγκοινωνιακή πολιτική του δήμου», σημείωσε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Μεταρρύθμιση της πολιτικής πρασίνου – Το παράδειγμα της Καραολή – Δημητρίου

«Η Θεσσαλονίκη όπως και πολλές ελληνικές πόλεις έχουν πολύ χαμηλό δείκτη πρασίνου ανά κάτοικο ή επιφάνειας αστικής γης. Η δυτική Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβανομένου του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου παρουσιάζει ακόμη πιο χαμηλούς δείκτες. Αυτό οφείλεται στην ανορθολογική οικοδομική ανάπτυξη, στην αδυναμία των πολεοδομικών σχεδίων να προβλέψουν το μέλλον και η παντελής έλλειψη πολιτικής πρασίνου ακόμη και όταν είχε διαπιστωθεί το πρόβλημα», τονίζει ο κ. Κωνσταντινίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου πέρα από τους χαρακτηρισμένους χώρους πρασίνου υπάρχουν δύο σημαντικές δυνατότητες τόνωσης του ποσοστού πρασίνου. Η πρώτη αφορά στην αξιοποίηση συγκριμένων χώρων όπως για παράδειγμα, δημόσια οικόπεδα, σχολικές αυλές, ρετάλια – γωνίες του οδικού χώρου και ζώνες παλιών ρεμάτων (παλιό ρέμα Εύοσμου), ζώνη πρασίνου πέριξ του Στρατοπέδου Παπακυριαζή (από την εσωτερική πλευρά) και δεύτερη είναι η γραμμική δενδροφύτευση κατά μήκος σημαντικών οδικών αξόνων αλλά και του τοπικού δικτύου. Η φιλοσοφία διασύνδεσης όλων αυτών των χωρών αποσκοπεί στην δημιουργία συνεχών δικτύων πρασίνου, όπου παράλληλα θα αναπτύσσονται ελκυστικές περιπατητικές διαδρομές και ποδηλατόδρομοι στη φιλοσοφία της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Δεν χρειάζεται να γίνει λεπτομερή αναφορά στο παρόν υπόμνημα στη θετική επίδραση στην κλιματική αλλαγή και τη δημόσια υγεία από τη μία, και στην γενικότερη αισθητική και φυσική ελκυστικότητα του αστικού τοπίου από την άλλη. Είναι πράγματα που υπακούουν στους κανόνες της κοινής λογικής της εποχής μας».

Τι προτείνει ο συγκοινωνιολόγος:

-Δενδροφυτεύσεις κατά μήκος των οδικών αξόνων: Τα έργα αυτά είναι σχετικά εύκολα δεν απαιτούν πολύπλοκες μελέτες και μπορούν να υλοποιηθούν με ένα έργο προμήθειας – τοποθέτησης χωρίς να σχετίζονται με άλλα στοιχεία μιας πιθανής ανάπλασης, εφόσον ειδικά ο δρόμος έχει λάβει τα οριστικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του. Ένα παράδειγμα ενός εμβληματικού τέτοιου έργου θα ήταν η δενδροφύτευση της οδού Καραολή – Δημητρίου. Η συνεισφορά στο μικροπεριβάλλον, η φυσική σκίαση, η προστασία και ανάταξη της υποβαθμισμένης αισθητικής θα είναι ανυπολόγιστη. Το έργο αυτό θα μπορούσε άμεσα να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα εφόσον υπάρχουν οι πόροι. Απαιτείται μόνο μια τεχνοοικονομική μελέτη και μια απλή φυτοτεχνική μελέτη για τα ακριβή σημεία φύτευσης.

Comments are closed