Οι έξι υποψήφιοι για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς

Έξι επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού), όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους στο διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής:

  • EMMA ALPHA HOLDING LTD
  • ΑΒΑΞ Α.Ε.
  • ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
  • ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.
  • ΤΕΚΑΛ Α.Ε.
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία αφορά στην παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένων (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και / ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Καλαμαριάς, για περίοδο κατ’ ελάχιστο 35 ετών.

Θυμίζουμε μαρίνα της Καλαμαριάς με τη χερσαία της επιφάνεια να καλύπτει έκταση της τάξεως των 78.000 τ.μ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα έχει δυνατότητες ελλιμενισμού άνω των 380 σκαφών, μήκους έως 50 μέτρων.

Comments are closed