Τεχνικές προδιαγραφές και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των ΤΠΣ

Σε συνέχεια της απόφασης με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Δείτε ΕΔΩ), δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Ν. Ταγαρά που αφορά στις αμοιβές των μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 ν. 4447/2016.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της κύριας μελέτης ΤΠΣ προσδιορίζεται αναλυτικά κατά βήματα ως εξής:

  1. για οικισμούς με πληθυσμό – μέχρι 500 κατ. 2.300 € – από 501 έως 2.000 κατ. 4.600 € – από 2.001 έως 4.000 κατ. 18.400 € – από 4.001 έως 9.000 κατ. 45.900 € – από 9.001 έως 50.000 κατ. 79.600 € – από 50.001 έως 100.000 κατ. 107.500 € – από 100.001 έως 300.000 κατ. 168.000 € – από 300.001 έως 500.000 κατ. 199.100 € – μεγαλύτερους από 500.000 κατ. 391.600 €
  2. για ΔΕ με εμβαδόν – μέχρι 40 χιλ. στρέμματα 21.300 € – από 40 ως 60 χιλ. στρέμματα 30.000 € – από 60 ως 80 χιλ. στρέμματα 37.400 € – από 80 ως 120 χιλ. στρέμματα 52.300 € – από 120 ως 180 χιλ. στρέμματα 72.600 € – από 180 ως 280 χιλ. στρέμματα 104.000 € – από 280 ως 400 χιλ. στρέμματα 136.000 € – από 400. ως 500 χιλ. στρέμματα 153.600 € – μεγαλύτερο από 500 χιλ. στρέμματα 220.000 €

Δείτε τι προβλέπεται στο ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed