Δράσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Περιβάλλον

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια βελτίωσης των εφαρμοσμένων πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τον ρόλο του ως θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας, ενώ το Περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σειράς επιμορφωτικών δράσεων και εκδηλώσεων που απευθύνονται στους μηχανικούς.

Στη διάρκεια τη θητείας που ολοκληρώθηκε το ΤΕΕ/ΤΚΜ ανέδειξε το θέμα της Κορώνειας και κατέθεσε σειρά προτάσεων και θέσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα με εκείνα που αφορούν στην Κλιματική Αλλαγή και στις επιπτώσεις σε κορυφαία προτεραιότητα.

Αναλυτικά:

Κλιματική αλλαγή – Προστασία του Περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ

Διαχείριση Αποβλήτων – Ανακύκλωση

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Περιβαλλοντική Νομοθεσία – Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Λίμνη Κορώνεια

Σε κάθε περίπτωση το περιβάλλον είναι πολυπαραμετρικό ζήτημα οπότε αμέσως και εμμέσως σχετίζονται πολλές δράσεις και παρεμβάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε άλλους τομείς , όπως η  Χωροταξία, οι Υποδομές, η αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών (https://teetkm.gr/Apologismos_2024/).

Comments are closed