Οι δράσεις του ΥΠΕΝ για τη δυσοσμία στη δυτική Θεσσαλονίκη

Πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση της  δυσοσμίας της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης, παρουσίασε ο Αν. ΥΠΕΝ κ. Σωκράτης Φάμελλος, απαντώντας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση.

Έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που εξελίσσεται από το 2016 από το ΥΠΕΝ και περιλαμβάνει μετρήσεις και εξοπλισμό παρακολούθησης της ρύπανσης, έργα βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης των επιχειρήσεων, καθώς και δράσεις σε συνεργασία με την κοινωνία και τους φορείς της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, το Πράσινο Ταμείο χρηματοδότησε τον Μάρτιο του 2017 τον εξοπλισμό του Σταθμού Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Κορδελιό, που λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εξοπλισμό ο οποίος εγκαταστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2019.

Παράλληλα, εξελίσσονται επιθεωρήσεις και έλεγχοι από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και μικτά κλιμάκια της Περιφέρειας, αλλά και ερευνητικό πρόγραμμα του ΑΠΘ, μέσω σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον ερευνητικό εξοπλισμό του οποίου χρηματοδότησαν τα ΕΛΠΕ.

Οι μετρήσεις του ερευνητικού έργου ξεκίνησαν τον Μάιο του 2018 και δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που παρουσίασε τη σχετική Ενδιάμεση Έκθεση. Σύμφωνα με αυτήν, έχουν γίνει οι 176 από τις 400 δειγματοληψίες και τρεις από τους δέκα ελέγχους σε δραστηριότητες που μπορεί να συνδέονται με το θέμα της δυσοσμίας, ενώ από την αλληλογραφία της Περιφέρειας προκύπτει ότι η δυσοσμία δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο σε μία δραστηριότητα, καθώς η πηγή της ποικίλλει.

Το ΥΠΕΝ όπως είπε ο κ. Φάμελλος, θα ζητήσει άμεσα να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στις δέκα δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα θα ζητήσει από τα αρμόδια κλιμάκια ελέγχου τις προτάσεις τους για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιχειρήσεων και πρόσθεσε ότι το ΥΠΕΝ θα προβεί στη λήψη και άλλων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί  το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Επιπλέον, ενημέρωσε ότι με την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου στο τέλος του Μαΐου θα κληθούν άμεσα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το κλιμάκιο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και το ΑΠΘ σε σύσκεψη εργασίας, ώστε να συζητηθούν τα αποτελέσματα και να σχεδιαστεί το σύνολο των δράσεων για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όσον αφορά στα ΕΛΠΕ, στα οποία η ενδιάμεση έκθεση αποδίδει υψηλή συγκέντρωση παραγόντων δυσοσμίας, ο Αν. ΥΠΕΝ είπε ότι έχει ήδη ανακοινωθεί, σε σύσκεψη με το ΥΠΕΝ, η ολοκλήρωση του έργου «Ανάκτησης Απαερίων Πυρσού» προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, έως το τέλος Απριλίου, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία διαφυγή από τον πυρσό. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, έχει κατατεθεί στο ΥΠΕΝ και είναι έτοιμο προς κατασκευή το έργο «Αναβάθμιση της κατεργασίας υγρών αποβλήτων», προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Σχετικά με τις μονάδες κατεργασίας υγρών αποβλήτων και επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης, έχει ήδη δρομολογηθεί μελέτη για να μην υπάρχει καμία διαφυγή οσμών και αερίων, η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου, οπότε θα εγκατασταθεί πρόσθετος εξοπλισμός που αφορά σε συστήματα δέσμευσης υδρογονανθράκων και θειούχων ενώσεων και θα υπάρχουν κλειστά συστήματα στις δεξαμενές και πλωτά καλύμματα, ακόμα και στις σημερινές ανοιχτές δεξαμενές. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020, πάντα σύμφωνα με τον αν. ΥΠΕΝ, θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των παλιών σκαμμάτων ελαιωδών.

«Ζητήσαμε, επιπλέον των προτάσεων που είχαν ήδη έτοιμες τα ΕΛΠΕ, δύο έργα τα οποία ζητούν και οι πολίτες και στα οποία η επιχείρηση συμφώνησε», συνέχισε την ομιλία του ο Αν. ΥΠΕΝ. «Πρώτον, να ενισχυθεί και να πυκνώσει η διαδικασία μετρήσεων ρύπων στην περίφραξη των ΕΛΠΕ προς το Κορδελιό, για να είμαστε απόλυτα σίγουροι και για τη μεταφορά αέριων ρύπων από την εγκατάσταση προς το Κορδελιό. Ταυτόχρονα, συμφωνήσαμε και ξεκίνησε από προχθές η μελέτη για τη μετεγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης στο βορειοδυτικό άκρο των ΕΛΠΕ, στο πιο απομακρυσμένο σημείο από τον οικισμό, ακριβώς γιατί αυτό ήταν πραγματικά δίκαιο αίτημα”.

 

Comments are closed