Οι εκλογές της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ

Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ. που
πραγματοποιήθηκε στις 8/05/2019 αποφασίστηκε με πλειοψηφία :
1. η ημερομηνία των εκλογών. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη
5/06/2019, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ψηφοδελτίων την 21/5/2019.
2. τα σημεία των εκλογών να είναι τρία (3) σε διαφορετικούς Νομούς, με κέντρα την
Θεσσαλονίκη, Βέροια, Σέρρες
3. εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ. να ορίσει τις εφορευτικές
επιτροπές με τη λειτουργία τους, τις ώρες και τα σημεία διεξαγωγής των εκλογών
Οι εκλογές αφορούν στην ανάδειξη μελών των εξής οργάνων :
α) Διοικητικό Συμβούλιο ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας
β) Ελεγκτική Επιτροπή
γ) Αντιπρόσωποι Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ
Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατίθενται (από παρατάξεις & μεμονωμένους
υποψηφίους) στην Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κανάκη Βασιλική)
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί (2313331140 & 6937457718), στα γραφεία της
ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ (Στρωμνίτσης), τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, 1ος όροφος, στη
Θεσσαλονίκη, μέχρι την Τρίτη 21/05/2019 και ώρα 14.00.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν τα μέλη του Συλλόγου που θα είναι
τακτοποιημένα οικονομικά μέχρι την ημερομηνία των εκλογών. Μετά από απόφαση του
Δ.Σ., τακτοποιημένοι οικονομικά, θεωρούνται όσοι έχουν καταθέσει απογραφική δήλωση με την ένδειξη να παρακρατείται η συνδρομή στην Ένωση από την μισθοδοσία τους.

Comments are closed