Οι επιδόσεις της Κ.Μακεδονίας στα ερευνητικά έργα, οι επιμέρους τομείς και ένας διαγωνισμός

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία, ώς προς τη δημόσια δαπάνη των έργων έρευνας και καινοτομίας, που έχουν χρηματοδοτηθεί στην περίοδο 2007-2013, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ακολουθώντας εκείνη της Αττικής.
espa0713iΟ τομέας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρωταγωνιστεί στα έργα, με τη συμμετοχή μάλιστα των ιδιωτικών επιχειρήσεων να ξεπερνά εκείνη των δημόσιων ερευνητικών φορέων. Σε κοντινή “απόσταση” ακολουθούν οι τομείς της γεωργίας-αλιείας-κτηνοτροφίας-τροφίμων, της ενέργειας, της νανοτεχολογίας και του περιβάλλοντος.
Τα παραπάνω προκύπτουν από στοιχεία, που παρουσίασε στις 21 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Γογγολίδης, στέλεχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με την ευκαιρία συνέντευξης Τύπου για το 3ο Technology Forum (18/5/2016, Θεσσαλονίκη) και τον 2ο διαγωνισμό “Συνεργάζομαι” (που στόχο έχει να δώσει κίνητρα για τεχνολογικές συμπράξεις μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων)*.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον κ.Γογγολίδη, η δημόσια δαπάνη έργων έρευνας και καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ξεπέρασε τα 75,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 31,9 εκατ. (ποσοστό 41,5%) αφορούσαν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και 43,57 εκατ. των δημόσιων ερευνητικών φορέων.

Στην κορυφή οι ΤΠΕ
Ο τομέας που παρουσιάζει την εντονότερη ερευνητική δραστηριότητα είναι, όπως προαναφέρθηκε, εκείνος των ΤΠΕ, στον οποίο η συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων (7,5 εκατ. ευρώ) ξεπερνά εκείνη των ερευνητικών φορέων (5,8 εκατ. ευρώ).
espa0713iii“Πρόκειται για έναν από τους λίγους τομείς, στους οποίους υπάρχει αυτή η υψηλή ποσόστωση του ιδιωτικού τομέα” σημείωσε ο κ.Γογγολίδης, ενώ πρόσθεσε ότι ακολουθούν κατά σειρά οι εξής τομείς: αγροδιατροφικός, ενέργεια, προηγμένα υλικά-νανοτεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, πολιτιστική κληρονομιά, κοινωνική και οικονομική διάσταση της ανάπτυξης, προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, μεταφορές και Διάστημα και τεχνολογίες ασφαλείας.
Με βάση τα ίδια στοιχεία, που προέρχονται από το πληροφοριακό σύστημα της ΓΓΕΤ (με ημερομηνία αναφοράς την 7η Δεκεμβρίου του 2015), υπάρχει -όπως ίσως είναι αναμενόμενο λόγω της υψηλής συγκέντρωσης ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων στην περιοχή- σαφής κυριαρχία του νομού Θεσσαλονίκης στην ερευνητική δραστηριότητα (με ποσοστό 92,2% επί του συνόλου).
Σε απόλυτους αριθμούς, η κατανομή της δημόσιας δαπάνης για ερευνητικά έργα στον νομό ανήλθε στα 70,6 εκατ. ευρώ στο υπό εξέταση διάστημα, εκ των οποίων τα 42,9 εκατ. αφορούσαν τη συμμετοχή των ερευνητικών φορέων, τα 26,4 εκατ. των επιχειρήσεων και τα υπόλοιπα εκείνη άλλων φορέων. Ακολουθούσαν κατά σειρά οι νομοί Ημαθίας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πιερίας, Σερρών και Πέλλας.
espa0713ii

Comments are closed