“Θετικό πρόσημο, εφικτές βελτιώσεις” η θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη νέα Τούμπα

Θετική γνωμοδότηση, αλλά και προτάσεις εφικτών βελτιώσεων, περιλαμβάνει το κείμενο θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ και την πέριξ αυτού διαμόρφωση στην Τούμπα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας και Ανάπτυξης και τη σχετική έγκριση από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, απεστάλη σχετικό έγγραφο προς τον  Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Δ.Οικονόμου, στο οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνεται πως:

“Με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για την ανέγερση του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην περιοχή Τούμπα Θεσσαλονίκης και το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής αυτής, αναμένεται να αναδειχθούν και να επιλυθούν όλα τα επιμέρους ζητήματα – προβλήματα που σχετίζονται με τις πολεοδομικά ατελείς ρυθμίσεις της περιοχής γύρω από την προτεινόμενη χωροθέτηση του νέου γηπέδου και τελικά, να επιτευχθεί η χωρική οργάνωση και η ανάπτυξη σχεδίων έργων και προγραμμάτων αστικής ανάπλασης για το σύνολο της ευρύτερης περιοχή του γηπέδου, γεγονός που προσδίδει θετικό πρόσημο στην υλοποίηση του έργου.”

Στο τμήμα κατά το οποίο παρατίθεται το ιστορικό το θέματος, το ΤΕΕ/ΤΚΜ σημειώνει πως η λειτουργία του νέου γηπέδου με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, θα αποτελεί πόλο έλξης διεθνούς εμβέλειας. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, όπως εξηγείται, η συνήθης επιλογή  χωροθέτησης ενός υπερτοπικού πόλου, με κυρίαρχη χρήση ενός συγχρόνου αθλητικού γηπέδου σε συνδυασμό και με χρήσεις αναψυχής, πολιτισμού, εμπορικές και τουριστικές γίνεται εκτός αστικού ιστού. Οπότε, η επιδιωκόμενη νέα λειτουργική δυναμική σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής αυτού (πυκνοκατοικημένη περιοχή με κατεξοχήν αστικά χαρακτηριστικά και μίξη χρήσεων γης) καθιστούν αναγκαία την πρόβλεψη παρεμβάσεων προς την πλευρά της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου σε μια ευρύτερη περιοχή γύρω από το γήπεδο.

Επίσης καθιστούν αναγκαία και την πρόβλεψη των αναγκαίων χώρων στάθμευσης και των κατάλληλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, προκειμένου η ενσωμάτωση του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ να γίνει σύμφωνα με τις σύγχρονες πολεοδομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που συνδυάζουν ρεαλισμό και σεβασμό στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.”

Υπογραμμίζοντας ότι “η ΣΜΠΕ του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την ανέγερση του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ ακολουθεί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας” το ΤΕΕ/ΤΚΜ παραθέτει την παρακάτω σειρά προτάσεων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις προβλέψεις του ΕΧΣ:

  • Αναφορικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη, η εξασφάλιση της διέλευσης μέσω της υπογειοποίησης της οδού Κλεάνθους είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δύναται να προκαλέσει ζητήματα λειτουργικής διάσπασης της περιοχής παρέμβασης, γι` αυτό προτείνεται η περαιτέρω διεύρυνση  προτεινόμενης λύσης ως προς την διαμόρφωση των προσβάσεων εισόδου και εξόδου του υπογειοποιημένου άξονα της οδού Κλεάνθους. Τονίζεται ότι θα πρέπει να μελετηθεί με ιδιαίτερη προσοχή η τελικώς επιλεγόμενη λύση – χάραξη της υπογειοποίησης και να διερευνηθούν μεταξύ των τριών εναλλακτικών σεναρίων τα στοιχεία  που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας πιο ήπιας  και περιβαλλοντικά τελικής πρότασης, επιλύοντας τόσο τις σύνθετα κατασκευαστικές όσο και από λειτουργικής κατεύθυνσης δυσκολίες. Σημαντικό στοιχείο τεκμηρίωσης των κυκλοφοριακών επιπτώσεων θα αποτελέσουν οι απαραίτητες, νέες κυκλοφοριακές μετρήσεις που θα απεικονίζουν την δεδομένη κυκλοφοριακή εικόνα της περιοχής μελέτης.
  • Αναφορικά με το θέμα της στάθμευσης, με την κατασκευή των 3 υπόγειων χώρων και την εξασφάλιση των περί των 1.000 θέσεων δεν φαίνεται να επιλύεται το πρόβλημα της στάθμευσης στην περιοχή. Προτείνεται να διερευνηθεί η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης κάτωθεν του νέου γηπέδου για την κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των προδιαγραφών του, καθώς και επέκταση ορόφων των υφιστάμενων χώρων στάθμευσης αλλά και διερεύνηση επιπλέον χώρων στην περιοχή μελέτης.
  • Αναφορικά με τις προτεινόμενες πεζοδρομήσεις, αυτές θα πρέπει να συνδυάζονται και να υπόκεινται σε μια λογική λειτουργικής και συνεχούς ροής πεζών που θα εκτείνεται πέραν των ορίων της περιοχής μελέτης (υφιστάμενοι πεζόδρομοι) αλλά θα διέρχεται από αυτήν εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διέλευση. Στην κατεύθυνση αυτή είναι ορθή η πρόταση ανάπλασης – αναβάθμισης του άξονα Μαραθώνος – Διογένους που συνδέει το Σταθμό ΜΕΤΡΟ Παπάφη με την περιοχή της Αλάνας της Τούμπας. Ωστόσο, θα πρέπει σε συνδυασμό με τη μελέτη υπογειοποίησης να μελετηθεί και να  εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση και διέλευση των πεζών από όλες τις πλευρές του γηπέδου.

Τέλος, προτείνεται η ενθάρρυνση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και μέσων ήπιας μετακίνησης, ενώ υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα εκπόνησης σχεδίου εκκένωσης του γηπέδου και προστασίας της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο της ζώνης άμεσης επιρροής.

Θετικά γνωμοδότησαν η Μητροπολιτική Επιτροπή και ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Θετικά γνωμοδότησαν τόσο η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης όσο και ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, καθώς ενέκριναν τη ΣΜΠΕ του ΕΧΣ.

Έτσι πλέον ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου, ύψους περίπου 140 εκατ. ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για την έναρξη της κατασκευής του νέου γηπέδου, σημαντικό βήμα θεωρείται η έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, ενδεχομένως και στους πρώτους μήνες του επόμενου έτους.

Θυμίζουμε ότι το σενάριο ανάπλασης για την κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του ΠΑΟΚ προβλέπει την υπογειοποίηση της οδού Κλεάνθους στο τμήμα της που διασχίζει την αλάνα της Τούμπας, την ανέγερση των νέων γηπεδικών εγκαταστάσεων μέσα στα όρια των παραχωρημένων οικοπέδων, τη λειτουργία συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, την υποβάθμιση του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού Αδαμίδη, την μετατροπή της οδού Παπαηλιάκη, σε οδό διπλής κατεύθυνσης και τη δημιουργία κυκλικών κόμβων στις διασταυρώσεις Κλεάνθους – Διογένους, Μικράς Ασίας – Αδαμίδου.

Συνολικά η περιοχή παρέμβασης είναι η πρώην αλάνα της Τούμπας, η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη του γηπέδου του ΠΑΟΚ και γύρω από αυτό συγκεντρώνονται πολλοί κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι όπως το ανοιχτό δημοτικό κολυμβητήριο, ο ιερός Ναός της Αγίας Βαρβάρας, τα σχολικά συγκροτήματα, το Πολυδύναμο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου.

Comments are closed