Σε ΦΕΚ οι νέες διατάξεις για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων

Πηγή: Pixabay.com

Σε ισχύ τίθενται οι νέες διατάξεις για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις, μετά την έκδοσή του ΦΕΚ του Νόμου “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις” στο οποίο ενσωματώθηκε η σχετική επείγουσα τροπολογία.

Οι νέες ρυθμίσεις καθορίζουν τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων είναι δυνατή η έκδοση πράξης κατεδάφισης με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, κατόπιν σύνταξης έκθεσης αυτοψίας των Επιθεωρητών Δόμησης του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα έξοδα της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης, όπως περιγράφονται στις νέες διατάξεις, καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ. Στη συνέχεια εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Τα έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ.

Comments are closed