Οι νέοι Πρόεδροι Τμημάτων της Πολυτεχνικής του ΑΠΘ

Νέοι Πρόεδροι αναλαμβάνουν καθήκοντα στα επιμέρους Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ από την 1η Σεπτεμβρίου του 2022 ως και τις 31 Αυγούστου του 2024. Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου αναδείχθηκαν οι εξής:

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αικατερίνη Τσικαλουδάκη.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην ενεργειακή απόδοση του κτιριακού κελύφους, στον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και ελεύθερων χώρων, στη φυσική του κτιρίου και εν γένει στην αειφορία στο δομημένο περιβάλλον. Διαθέτει πολυετή ακαδημαϊκή εμπειρία και σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο.

Είχε ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, στη σύνταξη των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ για την εφαρμογή του, καθώς και στη συγγραφή των εγχειριδίων για την εκπαίδευση των ενεργειακών επιθεωρητών.
Υπήρξε μέλος της εθνικής επιτροπής συντονισμού για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, των σχετικών επιτροπών του ΤΕΕ και της ομάδας που επεξεργάστηκε το σχέδιο του κανονιστικού πλαισίου για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Έχει διατελέσει μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, κριτής σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΑναστάσιος Τέλλιος.

Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (Διπλ. Αρχ. Μηχ. ΑΠΘ) και στη Bartlett School of Architecture του UCL, Λονδίνο (M.Arch Dist. UCL). Είναι διδάκτορας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Δρ. ΑΠΘ), στη γνωστική περιοχή του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και των ερμηνευτικών θεωριών του. Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής του έρευνας ασχολήθηκε με ζητήματα αρχιτεκτονικής, θεωρίας και κριτικής και ειδικότερα με τις σχέσεις αρχιτεκτονικής, εικόνας και αναπαράστασης. Τα τελευταία χρόνια εστιάζει το ενδιαφέρον του σε ζητήματα σχετικά με τον προηγμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τον εννοιολογικό χωρικό πειραματισμό, τις σύγχρονες θεωρίες σχεδιασμού, την έρευνα μέσω του σχεδιασμού και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Από το 2008 διδάσκει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ , ενώ έχει διδάξει και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι διευθυντής του Β’ Τομέα Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού, διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Σχεδιασμός Αιχμής’ και διευθυντής της ερευνητικής μονάδας ‘ΙΝΝΕΝ Καινοτόμα Περιβάλλοντα’.

Συμμετέχει σε έργα, ερευνητικά προγράμματα και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στους ευρύτερους τομείς του αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού. Συμμετείχε σε πολυάριθμα επιστημονικά συνέδρια και εργαστήρια (workshops) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ερευνητικά και χρηματοδοτούμενα προγράμματα αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού και εκπαίδευσης. Έχει επιμεληθεί εκδόσεις και μονογραφίες, μεταξύ άλλων τα ‘Συνεκδοχές: αρχιτεκτονική, εικόνα, χωρική αναπαράσταση’ (Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2011) και ‘Agile Design, advanced architectural cultures’ (CND publications, Thessaloniki, 2014). Έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις του ερευνητικού του έργου σε εκδόσεις, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει δώσει επιστημονικές διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τμήματα της δουλειάς του, ερευνητικής, θεωρητικής και πρακτικής, ατομικής ή ως μέλος ομάδων έχουν εκτεθεί και δημοσιευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε πολυάριθμες εκθέσεις αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις.

Από το 2008 είναι συνιδρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείου ‘ΤΤΔΖ Αρχιτέκτονες‘, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Όλγα Γεωργούλα

Διπλωµατούχος Αγρονόµος και Τοπογράφος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδικά αντικείμενα τη Φωτομετρία και την Χαρτογραφία και συμμετοχή σε Εθνικούς και Διεθνείς Επιστηµονικούς Φορείς.

Συνεργάζεται και διδάσκει στο ΤΑΤΜ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ είναι μέλος πολλών Συµβουλευτικών και Εξεταστικών Επιτροπών Διδακτορικών Επιτροπών στο ΑΠΘ και στο ΕΜΠ και μέλος εξεταστικών επιτροπών του ΙΚΥ για τα προγράµµατα υποτροφιών εσωτερικού-εξωτερικού σε θέµατα Φωτογραµµετρίας και Τηλεπισκόπισης.

Συμμετείχε σε Οργανωτικές ή Επιστηµονικές Επιτροπές σε µεγάλο αριθµό Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων, ενώ υπήρξε μέλος Ερευνητικών Οµάδων σε 13 Ερευνητικά Προγράµµατα, χρηµατοδοτούµενα από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς Φορείς και έχει να επιδείξει πλούσιο συγγραφικό έργο.

Τμήμα Μηχανολόγων ΜηχανικώνΓεώργιος Σαββαΐδης

Έχει Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού και Διδακτορικό από το Technische Universität Darmstadt.
Υπήρξε επιστημονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Χαλυβοκατασκευών και Μηχανικής Υλικών στο Technische Universität Darmstadt, Διευθυντής του Τμήματος Δομική ακεραιότητα και πειραματικές διατάξεις του Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας MAN Trucks and Bus στη Γερμανία, αλλά και διδάσκων στο Τμήμα Τεχνολογίας Υλικών του University of Applied Sciences στην Ιένα Γερμανίας.
Δομική Ακεραιότητα Κατασκευών, Σχεδιασμός / Ανάλυση Κατασκευών, Κόπωση και Αντοχή
Υλικών, Πειραματική και Υπολογιστική Μηχανική, Συγκολλήσεις, είναι τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα.

Έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο Τιμής του German Association for Materials Research and Testing “for excellent, outstanding technological and scientific achievements in the field of Lifetime Evaluation of Materials and Components” (07/10/1998), ενώ έχει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΙωάννης Ρέκανος

Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1993 και 1998, αντίστοιχα. Η διδακτορική διατριβή του εστιάστηκε στην ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση του αντίστροφου προβλήματος ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης. Από το 2000 έως το 2002 ήταν μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Τμήμα Ραδιοεπιστήμης και Μηχανικής (Dept. of Radio Science and Engineering) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Ελσίνκι (Aalto University, πρώην Helsinki University of Technology). Η έρευνά του χρηματοδοτήθηκε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Marie Curie Individual Fellowships.

Από το 2006 είναι μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Σήμερα, είναι Καθηγητής στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με γνωστικό αντικείμενο “Κυματική Διάδοση“. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα “Φυσική Ι”“Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων”“Στοχαστικό Σήμα”“Ακουστική Ι”, και “Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος” καθώς και το μεταπτυχιακό μάθημα “Μαθηματική Φυσική”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν κυματική διάδοση, αντίστροφη σκέδαση, μικροκυματική τομογραφία, υπολογιστικό ηλεκτρομαγνητισμό, τεχνικές βελτιστοποίησης και επεξεργασία σήματος.

Τμήμα Χημικών Μηχανικών – Στέργιος Γιάντσιος

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του ΑΠΘ από το 1983, διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) και Master (M.Sc.) από το University of California, Davis.

Έχει διατελέσει επί μακρόν Ερευνητής διαφόρων βαθμίδων του ΕΚΕΤΑ, ενώ στα κύρια επιστημονικά του αντικείμενα περιλαμβάνονται, τα Φαινόμενα Μεταφοράς και η Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, οι Διεργασίες Μεμβρανών και οι Τεχνικές Καθαρισμού Νερού, οι Εναλλάκτες Θερμότητας, κ.α.

Έχει να επιδείξει περισσότερες από 46 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ ο ίδιος είναι κριτής άρθρων για 30 καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά και έχει δώσει σειρά επιστημονικών διαλέξεων σε πανεπιστήμια και φόρα του εξωτερικού.

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης – Ελισάβετ Θωίδου

Εκτός του ΑΠΘ έχει διδακτική δραστηριότητα και στο τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ είναι από τους βασικούς ερευνητές της Ερευνητικής Μονάδας Χωρικής Ανάπτυξης του ΑΠΘ. Είναι διπλωματούχος αρχιτέκτων μηχανικός του ΑΠΘ από το 1983 με μεταπτυχιακό δίπλωμα του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (1991) και διδακτορικό στο τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (2005). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, έχει πάρει μέρος σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, με δημοσιεύσεις στα πρακτικά τους. Έχει δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και σε επιστημονικά περιοδικά.

Comments are closed