Οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας ηγεσίας του ΥΠΕΝ

Έμφαση στις πράσινες επενδύσεις, στην προώθηση της οικο-καινοτομίας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην κυκλική οικονομία, περιλαμβάνει το σχέδιο που παρουσίασε ο νέος Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης.

Συνοπτικά εξαγγέλθηκαν τα εξής:

 • Ενίσχυση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, με στόχο τη δημιουργία 16.000 θέσεων εργασίας, πέρα από την θετική επίπτωση στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα, με διαλογή στην πηγή σε χωριστά ρεύματα και προώθηση των καφέ κάδων για τα οργανικά απόβλητα.
 • Πιστή υιοθέτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης, με στόχο την κατάργησή τους.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, με ενίσχυση της προσφγής στα ΣΔΙΤ και εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών με στόχο την ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα.
 • Αντιμετώπιση των μεγάλων καθυστερήσεων στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, για την προσέλκυση επενδύσεων.
 • Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη. με απεμπλοκή εμβληματικών επενδύσεων. Καθορισμός χρήσεων γης σε όλη τη χώρα ούτως με πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και στόχο την κάλυψη με χρήσεις γης άνω του 70% της χώρας μέσα σε μια τετραετία.
 • Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, με αντιμετώπιση της εξάρτησης της χώρας από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες κατά 2/3 του ενεργειακού μείγματος με στήριξη επιμέρους στόχων: α) Ολοκλήρωση του TAP και του IGB, β) προώθηση νέων υποδομών εισαγωγής LNG, γ) ιδιωτικές επενδύσεις όπως η FSRU στην Αλεξανδρούπολη και η υποθαλάσσια δεξαμενή φυσικού αερίου στην Καβάλα, δ) προώθηση του IGI Poseidon, ε) υλοποίηση του αγωγού East Med.
 • Σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, κατάργηση των ΝΟΜΕ, κλείσιμο εκκρεμοτήτων με τα τέλη για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ώστε τα χρήματα αυτά να αποδοθούν στη ΔΕΗ ως «ένεση» ρευστότητας, μετάβαση της ΔΕΗ προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, νέο businessplan, μεταφορά των παγίων της Διανομής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ, εξορθολογισμός τιμολογιακής πολιτικής χωρίς νέα επιβάρυνση των καταναλωτών, αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών (και με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου), αύξηση της πίεσης σε 60.000 «στρατηγικούς κακοπληρωτές» και μερική ιδιωτικοποίηση του φορέα.
 • Περαιτέρω ιδιωτικοποιήση του ΑΔΜΗΕ.
 • Απελευθέρωση και ενίσχυση της αγοράς ενέργειας.
 • Επιτάχυνση της αξιοποίηση των υδρογονανθράκων γι’ αυτό και θα φέρουμε αμέσως στη Βουλή, τις νέες συμβάσεις για τα 4 «οικόπεδα» που υπολείπονται.
 • Αντιμετώπιση της εκκρεμότητας με τα ΕΛΠΕ σε συνεννόηση με το ΤΑΙΠΕΔ.
 • Αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ.
 • Αξιοποίηση του ορυκτού και μεταλλευτικού πλούτου, με έμφαση στην περίπτωση των Σκουριών της Χαλκιδικής..
 • Πολιτικές για την ηλεκτροκίνηση, τους συσσωρευτές και την εξοικονόμηση ενέργειας με νέα προγράμματα, παράλληλα προς το Εξοικονομώ κατ’ Οίκον και ενίσχυση της αγοράς στις ΑΠΕ.
 • Ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών -ιδίως δε της Κρήτης, όπου διαβεβαιώνω πως θα υλοποιηθεί με όποιον τρόπο κριθεί προσφορότερος, αλλά σε κάθε περίπτωση, το ταχύτερο δυνατόν.

 

Comments are closed