Οι προδιαγραφές για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Τις τεχνικές προδιαγραφές για τον καθορισμό ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης, μέσω μεμονωμένων μελετών που θα προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα ενέκρινε το ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β 3544).

Οι μελέτες αυτές θα εγκριθούν μέσω Προεδρικού Διατάγματος και θα συνοδεύονται από στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να έχει προηγηθεί και η διαβούλευσή τους με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ, πρόκειται για περιοχές όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός «ακινήτων προσφοράς» (λ.χ. λόγω διατηρητέων τμημάτων) και μεγάλος αριθμός τίτλων μεταφοράς συντελεστή, που είχαν εκδοθεί τα προηγούμενα χρόνια και παραμένουν ανενεργοί. Επομένως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην “Καθημερινή”, στην πρώτη «φουρνιά» θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα συμπεριληφθούν μεγάλα τμήματα των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και άλλων μεγαλουπόλεων.

Η επιλογή των περιοχών όπου θα «κατευθύνεται» ο συντελεστής, εκεί δηλαδή όπου ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να αγοράζει από το ΥΠΕΝ το δικαίωμα να χτίσει περισσότερο από ό,τι ισχύει στην περιοχή (το πόσο περισσότερο θα ορίζεται από τη μελέτη), θα γίνει «συνεκτιμώντας τη θέση, τη φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, τη διάγνωση των προβλημάτων, τάσεων και προοπτικών του δήμου, τον βαθμό οικιστικής ανάπτυξης και τον χαρακτήρα του δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής, τις οικιστικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, καθώς και τα περιθώρια επιβάρυνσής της». Πιο συγκεκριμένα, προτιμητέες θα είναι:

• Οι περιοχές στις οποίες επικρατούν άλλες χρήσεις πλην της κατοικίας (εμπόριο, διοίκηση, γραφεία κ.ο.κ.).

• Οι περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων (λ.χ. βιομηχανικά πάρκα).

• Οι περιοχές που προβλέπεται να πολεοδομηθούν. Σε αυτές θα προβλέπεται ένα ποσοστό επιπλέον συντελεστή δόμησης, που θα αποκτάται μόνο με την αγορά τίτλου μεταφοράς συντελεστή (π.χ. καθορίζεται σε περιοχή κατοικίας συντελεστής δόμησης 0,50, με δυνατότητα προσαύξησής του κατά 60%, δηλαδή σε 0,80 με το υπόλοιπο 0,30 να προέρχεται από μεταφορά συντελεστή).

• Οι περιοχές αμιγούς κατοικίας με χαμηλό συντελεστή δόμησης και μεγάλη αρτιότητα, άρα με χαμηλή πυκνότητα.

• Περιοχές με μεγάλο ποσοστό αδόμητων ιδιοκτησιών ή περιοχές όπου ο υλοποιημένος συντελεστής είναι μικρότερος από τον επιτρεπόμενο (λ.χ. υπάρχουν χαμηλά κτίσματα αντί για πολυκατοικίες).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος δίνει τη δυνατότητα να καθοριστούν ως ζώνες μεταφοράς συντελεστής συγκεκριμένα τμήματα οικισμών, ακόμα και μόνο «σε οικόπεδα έχοντα πρόσωπο επί συγκεκριμένης οδού», δηλαδή γραμμικά. Η επιλογή αυτή θυμίζει τον τρόπο που ανεγέρθηκαν μεγάλα εμπορικά κτίρια και κτίρια γραφείων επί της λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι τη δεκαετία του ’90, πριν το πλαίσιο της μεταφοράς συντελεστή ακυρωθεί από το ΣτΕ.

Δείτε το ΦΕΚ Β 3544

Comments are closed