Ολοκληρώνεται σταδιακά ο προγραμματισμός των Μονίμων Επιτροπών

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα ο σχεδιασμός του προγραμματισμού των νέων Μ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την τρέχουσα θητεία.

Ήδη δύο επιτροπές έχουν υποβάλει τον προγραμματισμό τους.

Η Μ.Ε. Υποδομών και Δικτύων, επισημαίνει ότι στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, για την ανάταξη του κλάδου σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση των δρομολογημένων υποδομών και δικτύων καθώς και ο σχεδιασμός και η μελέτη νέων και προσθέτει: “Ο ορθολογικός σχεδιασμός νέων υποδομών θα ωφελήσει πρωτίστως την χώρα μας και τους πολίτες διότι τα σωστά σχεδιασμένα έργα βελτιώνουν την καθημερινότητα τους και κινούν την οικονομία αλλά και τον κλάδο μας διότι αφορά το “παραδοσιακό” αντικείμενο των συναδέλφων (μελέτες και έργα για υποδομές) και γι’αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το στοίχημα του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας (δηλαδή του κλάδου μας) είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας με έμφαση στην περιφέρεια ώστε να αμβλυνθούν οι ανισότητες.”

Με αυτό το σκεπτικό τη επιτροπή έχει κατανείμει τον προγραμματισμό δράσεων σε πέντε βασικές ενότητες:

 • Κτηριακές υποδομές- Διαχείριση δομημένου περιβάλλοντος
 •  Υποδομές υδραυλικών έργων
 • Έργα υποδομής και δικτύων του ΠΣΘ και λοιπών αστικών κέντρων
 • Αστικές -Υπεραστικές οδικές υποδομές
 • Οδική ασφάλεια

Επιπλέον η Μ.Ε. Υποδομών και Δικτύων, προτείνει τη σύσταση των εξής Ομάδων Εργασίας:

 1. Ομάδα Εργασίας κτιριακών υποδομών
 2. Ομάδα Εργασίας υδραυλικών έργων ίσως σε συνεργασία με την ΔΟΕ φυσικών, τεχνολογικών και άλλων καταστροφών
 3. Ομάδα Εργασίας έργων υποδομής, δικτύων και ΣΒΑΚ αστικών κέντρων σε συνεργασία με την ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας
 4. Ομάδα Εργασίας Μετρό Θεσσαλονίκης, μέσων σταθερής τροχιάς, ΜΜΜ και συνοδών έργων
 5. Ομάδα Εργασίας πολυτροπικών και συνδυασμένων μεταφορών και logistics (λιμάνι, σιδηρόδρομος, αεροπορικές μεταφορές)
 6. Ομάδα Εργασίας Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – Αστικών παρεμβάσεων (σε συνεργασία με την ΜΕ Χωροταξίας και Ανάπτυξης)
 7. Ομάδα Εργασίας Αστικών -Υπεραστικών οδικών υποδομών και οδικής ασφάλειας (σε συνεργασία με την ΔΟΕ Δημοσίου Τομέα)

Η Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας θέτει ως κεντρικό στόχο την προώθηση και ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής σκέψης ως απαραίτητο συστατικό της επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης των Μηχανικών, αλλά και της ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον, με ανάδειξη και υποστήριξη καλών πρακτικών του επιχειρείν από αυτούς, με τη βοήθεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ μέσω ανάληψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.

Για την επίτευξη του στόχου ορίζει έξι άξονες δράσης:

 1. Σύνδεση εκπαίδευσης-επιχειρηματικότητας-ανάληψη επιχειρηματικής δράσης-αγοράς εργασίας των υποψήφιων μηχανικών σε συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΚΜ με το ΑΠΘ και Φορείς Επιχειρηματικότητας.
 2. Σύνδεση των Μηχανικών με την επιχειρηματικότητα και το επιχειρηματικό γίγνεσθαι που συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική τους εξέλιξη.
 3. Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 4. Συνεργασία και δικτύωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας της Κεντρικής Μακεδονίας .
 5. Παρεμβάσεις και διαμόρφωση προτάσεων σε όλα τα ζητήματα του επιχειρείν που αφορούν στους Μηχανικούς (π.χ. θεσμικό πλαίσιο, νομοσχέδια, αδειοδότηση, προγράμματα, πλαίσιο για επενδύσεις, κ.λ.π.).
 6. Προβολή του έργου της ΜΕ με όλα τα διαθέσιμα μέσα και τεχνικές.

Στις σχεδιαζόμενες ενέργειες, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η συνέχεια της ετήσιας έρευνας διερεύνησης επιχειρηματικής προοπτικής νέων μηχανικών με τον αναγκαίο εμπλουτισμό της, η διοργάνωση Εβδομάδας επιχειρηματικότητας στο Πολυτεχνείο, ειδικές εκδηλώσεις παρουσίασης Μηχανικών που επιχειρούν και είναι άκρως πετυχημένοι στο χώρο τους, η διοργάνωση Mόνιμου Κύκλου Επιχειρηματικών Σεμιναρίων σε συνεργασία με φορείς της πόλης, η συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ ως εταίρος στο ΟΚ ΤΗΕSS και η ενεργοποίηση συμμετοχής του στην ΑΖΚ, η διοργάνωση εκδηλώσεων για κάθε προκήρυξη ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ που απευθύνονται σε μηχανικούς, η καθιέρωση βραβείων μηχανικών –εταιρειών από μηχανικούς για επιχειρηματικές δραστηριότητες κατ’ αντιστοιχία με τα βραβεία Αξίας του ΣΒΕ, κ.α.

Δείτε αναλυτικά τον Προγραμματισμό της ΜΕ Υποδομών και Δικτύων ΕΔΩ.

Δείτε αναλυτικά τον Προγραμματισμό της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ΕΔΩ.

Comments are closed