Ο Β.Λεκίδης νέος πρόεδρος στο Πειθαρχικό του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο συνάδελφος Βασίλειος Λεκίδης ως νέος Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ και η κ. Ευαγγελία (Έβελυν) Παπαδοπούλου ως Αναπληρώτρια, αναδείχθηκαν μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, μετά την παραίτηση της τέως Προέδρου κ. Πηνελόπης Ράλλη και του κ. Λεκίδη από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου.

Ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τα τακτικά αιρετά και διορισμένα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, προσήλθαν τη Δευτέρα 23.09.2019 και ώρα 10:30πμ στον 1ο όροφο των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί της οδού Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη τα 6 (έξι) από τα 7 (επτά) τακτικά μέλη  για να εκλέξουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 1486/84 τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ και τον αναπληρωτή αυτού.

Ως Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ προτάθηκε ο κ. Λεκίδης Βασίλειος και ως Αναπληρώτρια αυτού η κ. Παπαδοπούλου Ευαγγελία (Έβελυν). Δεν τέθηκε άλλη υποψηφιότητα.

Οι υποψηφιότητες έγιναν δεκτές από όλα τα παρόντα μέλη. Δεν υπήρξε αποχή ή αντίθετη πρόταση οπότε επικυρώθηκαν ομόφωνα οι παραπάνω υποψηφιότητες και η διαδικασία ολοκληρώθηκε με μυστική ψηφοφορία, μετά το πέρας της οποίας επισημοποιήθηκε το προαναφερθέν αποτέλεσμα.

Comments are closed