Ο επίσημος οδηγός τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ξεκίνησε τη λειτουργία της στην πλατφόρμα του Κτηματολογίου η εφαρμογή που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020, δηλαδή στα δασικά αυθαίρετα, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις οικιστικές πυκνώσεις.

Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν κατοικίες και συνοδές κατασκευές οι οποίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαµβάνονται σε αναρτηµένους ή κυρωµένους δασικούς χάρτες ή βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις. Από τη σχετική σελίδα που έχει πλέον ενεργοποιηθεί από το Κτηματολόγιο, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον ή δικαίωμα, μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020, εκκινώντας αυτομάτως τη διαδικασία υπαγωγής. Μέσω αυτής της διαδικασίας, καθιερώνεται η δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης κατοικιών (και συνοδών κατασκευών) από την κατεδάφιση και από άλλες διοικητικές κυρώσεις, όπως αυτό επιβάλλεται από τη στάθµιση των κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων.

Σημειώνεται ότι για την υποβολή της αίτησης, καταβάλλεται e-παράβολο, ύψους €250, µε κωδικό «2904 Υπαγωγή στις διατάξεις των οικιστικών πυκνώσεων», που εκδίδεται ΕΔΩ.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του οδηγού υποβολής αιτήσεων ΕΔΩ

 

Comments are closed