Ο επενδυτικός προγραμματισμός της ΕΥΑΘ

Μέσα στην άνοιξη του 2019 αναμένεται να προκηρυχθεί το έργο κατασκευής της φάσης Α2 της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), καθώς η όλη διαδικασία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της έγκρισης των τευχών δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου θεωρείται ότι θα προσφέρει μια κρίσιμη υποδομή για τη Θεσσαλονίκη, καθώς θα ενισχύσει τη λειτουργία του βασικού υδραγωγείου του Αλιάκμονα, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες ποσότητες νερού για την κάλυψη έκτακτων και μελλοντικών υδροδοτικών αναγκών των υφιστάμενων, αλλά και των νέων περιοχών που πρόκειται να ενταχθούν στη ζώνη ευθύνης της ΕΥΑΘ. Η φάση Α2 της ΕΕΝΘ περιλαμβάνεται στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, συνολικού ύψους 175 εκατ. ευρώ, το οποίο η ΕΥΑΘ ΑΕ υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της, με αφορμή -όπως επισημαίνει- δημοσιεύματα που ακολούθησαν τη διακοπή, από εργαζόμενους, της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ, Α2 φάση), τα αποχετευτικά έργα ολοκλήρωσης της σύνδεσης των χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης (έργα περιοχής Δενδροποτάμου και κόμβου Κ16), ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, η επέκταση του τηλε-ελέγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης (4,1 εκατ. ευρώ), η συμφωνία-πλαίσιο για την ενίσχυση κι επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού (5,4 εκατ.), και τα αποχετευτικά έργα αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών και παραλιακού αγωγού (5,4 εκατ. ευρώ).

Σε σχέση με τη λειτουργία των σημερινών εγκαταστάσεων η ΕΥΑΘ διευκρινίζει ότι «μέχρι σήμερα, δυστυχώς, μόνο το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας (χημείο) λειτουργεί από τις αρχές του 2018 με μόνιμο προσωπικό της ΕΥΑΘ, δεδομένου ότι -σύμφωνα και με τις εισηγήσεις των αρμόδιων διευθύνσεων- δεν υπάρχει επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την ανάληψη από την εταιρεία της πλήρους λειτουργίας τους. Η διοίκηση λοιπόν, με αίσθημα ευθύνης για την ομαλή και ποιοτική τροφοδοσία με πόσιμο νερό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του ενός και πλέον εκατομμυρίου κατοίκων, με τεκμηριωμένη πρότασή της προς το εποπτεύον υπουργείο ζήτησε την έγκριση προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ επιπλέον 80 νέων θέσεων προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν, μεταξύ άλλων, και τα υφιστάμενα κενά στελέχωσης στο διυλιστήριο».

Comments are closed