Ο κλάδος των μηχανικών “πυλώνας” περιφερειακής ανάπτυξης

Η ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που απορρέουν από τη ελληνική γραφειοκρατία με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης περιφερειακών προγραμμάτων και έργων στο πλαίσιο της αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και ο βασικός ρόλος των μηχανικών σ` αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία, τονίστηκαν στη διάρκεια ημερίδας με θέμα «Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Περιφερειακή Ανάπτυξη – η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο επίκεντρο» οργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη το ΤΕΕ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός, Ο πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που προτείνει το ΤΕΕ, ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους, και οι οποίες θα συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών: “Το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών, ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης στον οποίο θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα ώστε να γνωρίζει κάποιος με ποιους όρους δόμησης μπορεί να χτίσει, τα 325 νέα τοπικά χωρικά σχέδια των δήμων, το εθνικό μητρώο υποδομών, στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένες όλες οι δημόσιες υποδομές, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται όπως και το που ανήκουν, είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας.”

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη συγκυρία της διοργάνωσης της εκδήλωσης, λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, καθώς και των ευρωεκλογών, σε συνδυασμό με τον κρίσιμο ρόλο που έχουν οι μηχανικοί ως παράγοντες υλοποίησης των έργων και των προγραμμάτων που προωθούν την ανάπτυξη: “Είναι σημαντικό εν τέλει και για την καθημερινότητα του κλάδου, αλλά και για την ουσιαστική επιτάχυνση της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων και μεταφοράς των ευρωπαϊκών πολιτικών στην αναπτυξιακή διαδικασία, να υποστηριχθούν υποψηφιότητες συναδέλφων μηχανικών, ιδιαίτερα στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄βαθμού. Ένας μηχανικός για παράδειγμα θα μπορέσει αύριο να προωθήσει ακόμα καλύτερα τα θέματα υποδομών της κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας κάποιο ενεργό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, όποια παραταξιακή προτίμηση ή επιλογή έχει κάποιος, καλό θα είναι να υποστηρίξει υποψηφιότητες μηχανικών που υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Γιατί στο τέλος της ημέρας, εμείς πρώτοι κάνουμε κριτική και οφείλουμε να την κάνουμε και στον εαυτό μας. Από εκεί και πέρα, ως φορείς των μηχανικών, είμαστε παρόντες για να συμμετέχουμε στον ευρύτερο πολιτικό διάλογο, για τις συνέργειες που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των αναπτυξιακών πολιτικών.”

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας, στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόβλημα του brain drain στο χώρο των μηχανικών που “στερεί από την Ελλάδα τους καλύτερους και τους άριστους”, επισημαίνοντας: “Η απουσία τους από την χώρα είναι  σοβαρότατο εμπόδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας μας και αν παραταθεί θα είναι  εξίσου σοβαρή τροχοπέδη για την πορεία μετά.Ένα βασικό  ζητούμενο,  λοιπόν είναι η  δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε πραγματικά αναπτυξιακούς τομείς.  Θέσεων αντάξιων  των προσόντων άξιων στελεχών και με αντάξιες αμοιβές.”

Ο ίδιος, συμπλήρωσε: “Οι μηχανικοί ψάχνουμε πάντα για την εφικτή λύση. Επειδή όμως οι λύσεις που μπαίνουν στα συρτάρια παύουν να είναι λύσεις, εμείς οι μηχανικοί και όλοι οι ενεργοί πολίτες  χρειάζεται να διεκδικήσουμε πιο δυναμικά αυτά που μπορούν να γίνουν:

  • Να αξιοποιήσουμε το γεωοικονομικό πλεονέκτημα,
  • τα δίκτυα που δημιουργούντα και εκσυγχρονίζονται στα Βαλκάνια,
  • την αναδυόμενη μεσαία τάξη των γειτονικών χωρών,
  • τις νέες τουριστικές αγορές, με τη δημιουργία νέων και βελτιωμένων υπηρεσιών.
  • Να αξιοποιήσουμε την δημόσια περιουσία με την εμπλοκή ιδιωτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής, για να βάλουμε μπρος τα νέα μεγάλα έργα
  • Να συνεργαστούμε για να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα της μεγάλης κλίμακας
  • Να συγχρονιστούμε με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αύξηση του μεριδίου  της μεταποίησης.
  • Να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες της οικονομίας της γνώσης.
  • Να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η στρατηγική για επενδύσεις  φιλικές στο περιβάλλον ( κυκλική οικονομία, επανάχρηση, ενέργεια , προσαρμογή στην κλιματική),
  • Να οργανώσουμε ένα νέο μοντέλο χωρικής και οικονομικής ανάπτυξης για την Μητροπολιτική περιοχή και ένα νέο brandname για την επανεγγραφή της στο διεθνές περιβάλλον.

Σε κάθε περίπτωση, δεν νοείται η συγκρότηση αναπτυξιακού προτύπου για την Κεντρική Μακεδονία χωρίς αποκέντρωση,  ευελιξία, μετατροπή των Υπηρεσιών και των φορέων της σε θύλακες σχεδιασμού και παρακολούθησης, όχι απλώς υλοποίησης.”

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης κ. Χρήστος Γιαννούλης εξέφρασε την πεποίθηση ότι “το εγχείρημα του Κλεισθένη, αναδεικνύει την Αυτοδιοίκηση σε μια αποκεντρωμένη κυβέρνηση περιφερειακής εμβέλειας, εφόσον υπάρχει η πολιτική ωριμότητα των επικεφαλής, που εντέλλεται κυρίως να σχεδιάζει την εις βάθος χρόνου, δίκαιη και βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική”. Ανέφερε δε, ότι συχνά τα στοιχεία των επιδόσεων των Περιφερειών όσον αφορά στην απορρόφηση κονδυλίων και στον ρυθμό υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ, συχνά παρουσιάζονται αποσπασματικά και δεν συμφωνούν με τα συνολικά στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Υπογράμμισε δε την ανάγκη ενός δημοσίου διαλόγου που θα συμβάλλει στη συνεργασία.

Ο κ. Βασίλης Λεκίδης, ως εκπρόσωπος του υποψήφιου περιφερειάρχη Χρήστου Παπαστεργίου, αποδέχτηκε και υπερθεμάτισε για την ανάγκη “ενός δημοσίου διαλόγου, απαραίτητου ώστε να υπάρξει συνέργεια”.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ κ. Περικλής Μήτκας μίλησε για τις προσπάθειες για προσέγγιση του Πανεπιστημίου με τον επιχειρηματικό κόσμο, τις “ημέρες καριέρας”, τους τεχνοβλαστούς και υπογράμμισε ότι πρέπει να υποστηριχτούν και να παραμείνουν ενεργοί οι “πύργοι αριστείας” όπως το ΑΠΘ.

Ο κ. Γιώργος Κόκκας  Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρηματικότητας A.C.T.  ΠΚΜ μίλησε για τις προκλήσεις της επιχειρηματικότητας, τις ευκαιρίες που ανοίγονται και το νέο δυναμικό “περιβάλλον” που διαμορφώνεται με start ups,  venture capitals και άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης, ενώ παρουσίασε ένα “παιγνίδι” γνώσεων στο οποίο συμμετείχαν οι παρευρισκόμενοι, γύρω από την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μιχάλης Γεράνης, αναφέρθηκε στο όραμα του φορέα για την Εγνατία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, που όπως είπε μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη με την ενεργειακή αξιοποίηση. “Μπορούμε εδώ στην Κεντρική Μακεδονία να δείξουμε το δρόμο για το στόχο των μηδενικών αποβλήτων. Θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε όπως τα αξιοποιούν οι προηγμένες χώρες. Δεν χρειάζεται παρά να κάνουμε πιστή αντιγραφή, πραγμάτων που γίνονται εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη.”

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΘ κ. Σωτήρης Θεοφάνης, τόνισε ότι επενδύσεις που δεσμεύτηκε η κοινοπραξία να υλοποιήσει προχωρούν με στόχο να υλοποιηθούν ακόμα και σε χρόνο  μικρότερο των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων, αφού όπως είπε “είναι απαραίτητα αυτά τα έργα, ώστε το λιμάνι να αλλάξει κατηγορία και να έρθουν μεγάλες κύριες γραμμές στην περιοχή” πρόσθεσε όμως, ότι “είναι εξίσου σημαντική προϋπόθεση να υλοποιήσει και η Πολιτεία της υποχρεώσεις της όσον αφορά στα έργα σύνδεσης του λιμένος με τα χερσαία δίκτυα μεταφορών”.

Ο κ. Ιωάννης Πολίτης  Επικ. καθηγητής Τμ. Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ., αναφέρθηκε στις “προκλήσεις και προοπτικές του σχεδιασμού Συνδυασμένων Μεταφορών” τονίζοντας ότι “υπάρχει μια μεγάλη συσχέτιση των επιβατικών και των εμπορευματικών μεταφορών με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, συνεπώς, όταν μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη το κομμάτι των μεταφορών θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο”. Ο ίδιος τόνισε την αναπτυξιακή, αλλά και περιβαλλοντική διάσταση της “πολυτροπικότητας” των μεταφορών, της δυνατότητας δηλαδή για εναλλαγή διαφορετικών μέσων μεταφοράς σε μία μετακίνηση, κάτι το οποίο προϋποθέτει οργανωμένες και πλήρεις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η κ. Κατερίνα Τσαβαλά, ΑΤΜ, Υποδιευθύντρια Μελετών της Εγνατίας Οδού, σημείωσε τον αναπτυξιακό ρόλο του οδικού άξονα, αλλά και τον ρόλο της εταιρείας στην προώθηση σειράς αναπτυξιακών οδικών έργων ανά τη Βόρεια Ελλάδα.

Ο κ. Αλέξης Τσαξιρλής,  Αναπλ. Γεν. Διευθυντής ΔΕΘ-HELEXPO,  αναφέρθηκε στον ρόλο του φορέα και στην αναπτυξιακή διάσταση που θα έχει η υλοποίηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Την ανάγκη να δοθεί έμφαση στους τομείς της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών με στόχο να καταστεί η Θεσσαλονίκη ενεργειακός κόμβος”, υπογράμμισε και η υποψήφια ευρωβουλευτής Βασιλική Λαζαράκου.

Comments are closed