Ο Μανώλης Μπελιμπασάκης νέος Γενικός Γραμματέας της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Μανώλης Μπελιμπασάκης, εκλέχτηκε Γενικός Γραμματέας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά την ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, την Τρίτη, 17.10.2023, μετά την παραίτηση του  Φώτη Κουβουκλιώτη που παραμένει στη ΔΕ ως μέλος.

Ο κ. Μπελιμπασάκης είναι Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πολεοδομία- Χωροταξία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Από το 2011 διατηρεί τεχνικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη εμπειρία σε μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών έργων. Παράλληλα έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης στο Υ.ΜΑ.Θ. σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς σε άλλες σημαντικές εταιρίες (ΔΕΘ- HELEXPO, ΑΝΕΘ) με ποικίλες αρμοδιότητες, ενώ είναι επίσης Ενεργειακός Επιθεωρητής, Ελεγκτής Δόμησης, Τακτικό μέλος Σ.ΕΚ.Ε. και Μελετητής Δημοσίων Έργων Ά τάξης.

Συμμετέχει ενεργά στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ, ως εκλεγμένο μέλος της ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ από το 2016, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης και σε άλλα συλλογικά όργανα του κλάδου, ενώ αποτελεί το σύνδεσμο της ΔΕ με τη Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Comments are closed