Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε ημερίδα του προγράμματος ERODITE για θέματα Παρατήρησης Γης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης , συμμετείχε με εισήγηση με θέμα “Surveying engineering and Geoinformatics professionals in a changing world: New tools, qualifications and prospects in the EO era” σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος ERODITE (http://erodite.herokuapp.com/home) – EaRth Observation tools for the promotion of DigITal Economy (Εργαλεία Παρατήρησης Γης για την προαγωγή της Ψηφιακής Οικονομίας) , υπό την οργανωτική αιγίδα του Τμήματος ΑΤΜ του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

Στόχοι της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν και μεταφερθούν σε ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς της Αλγερίας και της Ιορδανίας καλές πρακτικές και οι σύγχρονες τάσεις στην Ελλάδα στο επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού. Η εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ αφορούσε στις δεξιότητες που πρέπει να έχουν και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι  τοπογράφοι μηχανικοί δεδομένων των μεγάλων αλλαγών που έχουν φέρει στην επαγγελματική πρακτική οι νέες μέθοδοι συλλογής δεδομένων και παρατήρησης Γης από το διάστημα.

Δείτε την παρουσίαση του κ. Τσακούμη ΕΔΩ

Comments are closed