Συνεχίζεται η έρευνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το επαγγελματικό μέλλον των μηχανικών

Συνεχίζεται η διαδικτυακή έρευνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το επαγγελματικό μέλλον των μηχανικών.

Θυμίζουμε πως οι μηχανικοί καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει καταρτίσει η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις αντιλήψεις και απόψεις των επαγγελματιών σε ζητήματα επιχειρηματικής προοπτικής και ενσωμάτωσης της δραστηριότητας τους ως μέρους του επιχειρηματικού γίγνεσθαι της χώρας.

Πρόκειται για δύο ερωτηματολόγια που απευθύνονται αντίστοιχα σε υφιστάμενα μέλη του Τμήματος, έχοντας ως αντικείμενο θέματα που αφορούν, αφενός επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς το πρώτο και αφετέρου μισθωτούς σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα συναδέλφους το δεύτερο.

Δείτε το ερωτηματολόγιο της έρευνας για τους μισθωτούς μηχανικούς ΕΔΩ

Δείτε το ερωτηματολόγιο της έρευνας για τους επιχειρηματίες – ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς ΕΔΩ

Comments are closed