Παγκόσμια έκθεση αξιολόγησης (GAR) για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών

Στη δημοσιότητα δόθηκε η έκτη έκδοση της Παγκόσμιας Έκθεσης Αξιολόγησης των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών με τίτλο “Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction – Our World at Risk: Transforming Governance for a Resilient Future”. Σε αυτήν παρέχονται πολύτιμες συστάσεις για τη μείωση του κινδύνου και την αύξηση της ανθεκτικότητας. Όπως επισημαίνεται, παρά τις δεσμεύσεις για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, οι σημερινές κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές επιλογές κάνουν το αντίθετο. Αυτό θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την επίτευξη του πλαισίου Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών  Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030,2015-2030, αλλά και την πρόοδο προς τη συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development Goals -SDGs) ΣΒΑ) που καθορίζουν την ατζέντα 2030.

Τονίζεται επίσης, ότι μπροστά στον παγκόσμιο συστημικό κίνδυνο, τα συστήματα διακυβέρνησης πρέπει να εξελιχθούν γρήγορα και να αναγνωρίσουν ότι οι προκλήσεις για την οικονομία, το περιβάλλον και την ισότητα δεν μπορούν πλέον να διαχωριστούν. Οι συμβατικές προσεγγίσεις για τη διακυβέρνηση των κινδύνων τείνουν να βασίζονται σε γραμμικές ή καθιερωμένες σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος. Αντίθετα, η διακυβέρνηση του συστημικού κινδύνου πρέπει να αναγνωρίζει σύνθετες αιτιώδεις δομές, δυναμικές εξελίξεις και αλυσιδωτές ή σύνθετες επιπτώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Comments are closed