Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για το καθεστώς “Συνέργειες και Δικτυώσεις”

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2019, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στo καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού N. 4399/2016, όπως ανακοίνωσε  η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Σκοπός του προγράμματος είναι -μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων- η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα συνεργατικά σχήματα (clusters).

Ταυτόχρονα επιδιώκεται η επίτευξη μια σειράς ειδικότερων στόχων που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εξαγωγικής ετοιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και κλιμάκωση της κρίσιμης μάζας των εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών, τη δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων φορέων γνώσης και άλλων θεσμών για τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης και διάχυσης της καινοτομίας εντός και εκτός των υποστηριζόμενων συστάδων και η ανάπτυξη τεχνολογικών κοινοπραξιών.

Comments are closed