Παράταση προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ

Νέα παράταση, με καταληκτική ημερομηνία την  17η Φεβρουαρίου 2020, δόθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΑΔΑΣ.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, αποφάσισε την ανά τριετία περιοδική θεσμοθέτηση Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, με στόχο την προβολή του σύγχρονου υλοποιημένου αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και την αναγνώρισή του σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, απονέμοντας τιμητικά βραβεία, διακρίσεις και επαίνους στις ακόλουθες δυο κατηγορίες:

  • Βραβεία Σύγχρονου Αρχιτεκτονικού Έργου,

σε υλοποιημένα κτιριακά έργα (δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, νέα ή προσθήκες).

  • Βραβεία Αρχιτεκτονικής Δημοσίου Ανοικτού Χώρου – Τοπίου,

σε υλοποιημένα έργα αστικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής τοπίου και έργων διαμόρφωσης – ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.

Στις ως άνω κατηγορίες θα απονεμηθούν κατ’ ελάχιστον ένα (1) βραβείο και τρεις (3) έπαινοι, καθώς επίσης και μια (1) τιμητική διάκριση σε νέο αρχιτέκτονα <40 ετών για κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η υποβολή έργων είναι ελεύθερη, γίνεται με ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος με αίτηση προς τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Οι προτάσεις είναι επώνυμες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες, οικονομικώς ενήμερα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, οι οποίοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους σε μια ή και στις δυο ως άνω κατηγορίες, αποστέλλοντας όχι περισσότερα από τρία (3) έργα ανά κατηγορία.

Η συμμετοχή σε μελετητική ομάδα θεωρείται ως συμμετοχή με έργο για κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά.

Τα αρχιτεκτονικά αυτά έργα θα πρέπει να έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους την τελευταία τριετία, δηλαδή θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί την περίοδο 2017-2019.

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Comments are closed