Παράταση προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών για την υπαγωγή σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων

Μέχρι και τις 31/12/24 δίνεται παράταση για την προθεσμία που έληξε στις 31/12/22 και αφορούσε στην υποβολή δικαιολογητικών δηλώσεων του ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017, για την υπαγωγή σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Αναλυτικά:

Για δηλώσεις στον ν. 4178/2013, που δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 (Α’ 167), ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι και την 31η.12.2024.

Για δηλώσεις στον ν. 4495/2017, o μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών:

α) για δηλώσεις με ημερομηνία υπαγωγής έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024,

β) για δηλώσεις με ημερομηνία υπαγωγής από την 1η Ιανουαρίου 2023, εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής.

Comments are closed