Παράταση στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ΤΕΕ-UIA για το “έξυπνο ξενοδοχείο”

πηγή εικόνας: pixabay

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της UIA και το Διεθνές Πρόγραμμα Εργασίας «Αρχιτεκτονική & Ανανεώσιμες  Πηγές Ενέργειας UIA–ARES WP Intl.», στο πλαίσιο της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού: «Athens International Tourism Expo» όπου το ΤΕΕ συμμετέχει ενεργά, και θα πραγματοποιηθεί 7-9 Δεκεμβρίου 2018 στο Metropolitan Expo, αποφάσισε μεταξύ άλλων δράσεων, να απευθύνει  προς όλους τους απόφοιτους αναγνωρισμένων στην Ελλάδα Αρχιτεκτονικών Σχολών, καθώς και τους απόφοιτους ισότιμων Αρχιτεκτονικών Σχολών του εξωτερικού, Μέλη του ΤΕΕ, ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για  τον σχεδιασμό και την κατασκευή πρότυπου τμήματος DIGI «έξυπνου» ξενοδοχείου για το Περίπτερο και το Χώρο της Έκθεσης.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την  επιλογή της πρότασης που θα θεωρηθεί η καταλληλότερη, με κριτήριο τη δυνατότητα ένταξης και πραγματοποίησής της, εντός του περιορισμένου χώρου που διατίθεται από τη διοργάνωση της έκθεσης

Οι προτάσεις αυτές μπορούν να αφορούν σε:

 • μακέτες και σχέδια υλοποιημένων ή μη SmartHotel
 • χρήση τεχνολογιών VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) και MR (Mixed Reality) στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με σκοπό την εξοικείωση του επισκέπτη με τον προορισμό του.
 • έλεγχο των βασικών λειτουργιών του δωματίου με ειδικές εφαρμογές (apps).
 • βελτιστοποίηση της εργασίας από απόσταση, με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • κατανόηση δεδομένων σχετικά με τη χρήση του χώρου με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και της εν γένει εμπειρίας διαμονής για τους επισκέπτες.
 • πρότυπο «Έξυπνο» δωμάτιο με λουτρό και reception είτε σαν μεμονωμένη πρόταση είτε ενταγμένο στα προηγούμενα.

Στο Περίπτερο του ΤΕΕ θα εκτεθούν οι πληρέστερες προτάσεις που θα επιλεγούν από την Επιτροπή Επιλογής, ενώ θα κατασκευαστεί το πληρέστερο και αρτιότερο «Έξυπνο» Δωμάτιο με Λουτρό και Reception.

 Ο Αρχιτέκτονας που θα επιλεγεί η πρότασή του για κατασκευή, θα οφείλει να συνεργαστεί με τους κατασκευαστές και να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις (απαντήσεις) σχετικά με το έργο στα ΜΜΕ σε περίπτωση που ζητηθούν.

Η υποβολή των παραπάνω συμμετοχών είναι επώνυμη και πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 2/10/2018.

Στόχος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Ελληνικού Τμήματος της UIA, του Διεθνούς Προγράμματος Εργασίας UIA-ARES WP Intl. και της Επιτροπής Επιλογής, είναι η γόνιμη παρουσία των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων στον κρίσιμο τομέα του Τουρισμού για τη Χώρα μας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των συμμετοχών είναι ελεύθερη και επώνυμη.

Οι Αρχιτέκτονες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην

Ελληνική γλώσσα:

 1. Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, έτος αποφοίτησης, ΑΜ ΤΕΕ, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ εάν υπάρχει, και e-mail) καθώς και αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση της Σχολής/Τμήματος Αρχιτεκτονικής από την οποία προέρχονται.
 2. Μια (1) Πινακίδα Α1 (594 Χ 840) σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή (Cappamount & CD) σε οριζόντια διάταξη, η οποία θα περιλαμβάνει σχέδια, σκίτσα, κείμενα και οτιδήποτε κρίνει κατάλληλο ο/η συμμετέχων/ουσα για την βέλτιστη παρουσίαση της πρότασής του/της. Στο επάνω μέρος της πινακίδας (σε χώρο ύψους 3cm Χ μήκος πινακίδας), θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της πρότασης. Στο κάτω μέρος της πινακίδας (σε χώρο ύψους 3cm Χ μήκος πινακίδας), θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του/των μελών της ομάδας εργασίας (ονοματεπώνυμο, φωτογραφίες τους), καθώς και η πόλη/έδρα του επαγγέλματός τους.

Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018.

Το υλικό πρέπει να υποβληθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νίκης 4 Αθήνα, Τ.Κ. 10563 – Τμήμα Διεθνών Σχέσεων – Ελληνικό Τμήμα της UIA ή να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας αποστολών το αργότερο μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία με ευθύνη του αποστολέα. Στην τελευταία περίπτωση τα έξοδα αποστολής πρέπει να είναι προπληρωμένα.

Μακέτες που τυχόν συνοδεύουν τις επιλεγμένες μελέτες δεν θα παραδοθούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατά τη φάση της επιλογής, αλλά θα προσκομιστούν, προκειμένου να εκτεθούν στο Χώρο της Έκθεσης.

Η διαδικασία θα είναι επώνυμη και τα πνευματικά δικαιώματα των προτάσεων, καθώς εκτίθενται, δεν προστατεύονται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Επιτροπή Επιλογής είναι 5μελής και αποτελείται από τους :

 • Δρα Φανή Βαβύλη,Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της UIA, Καθηγήτρια ΑΠΘ
 • Δρα Όλγα Βενετσιάνου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό
 • Τόνια Κατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πρόεδρο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
 • Κυριάκο Πιπίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Γραμματέα του Ελληνικού Τμήματος της UIA, Μέλος UIA-ICC.
 • Νίκο Φιντικάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Αντιπροεδρο της Region II της UIA, Διευθυντή του Διεθνούς Προγράμματος Εργασίας UIA-ARES WP Intl.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ στο
e-mail  greok@central.tee.gr και στα τηλ. 210 3291-351-364 και 345 .

Comments are closed