Παράταση της πρόσκλησης για τις προτάσεις Δήμων στο πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση” του Πράσινου Ταμείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στη συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην αριθμ. 5784/1.9.2020 πρόσκληση «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 – β’ πρόσκληση.

Η παράταση δόθηκε μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη προτάσεων/έργων.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη πρόσκληση είναι η δεύτερη από τις δύο προβλεπόμενες στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του άξονα προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση» για τα έτη 2019 – 2020 και προβλεπόταν να παραμείνει ανοιχτή από τις 2 Σεπτεμβρίου έως και τις 20 Νοεμβρίου 2020.

Για τη λήψη της απόφασης, το Πράσινο Ταμείο έλαβε υπόψη τον μειωμένο αριθμό υποβολών και τα αιτήματα από Δήμους για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ

Comments are closed