Παράταση των προθεσμιών προσβασιμότητας ΑμεΑ

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που αφορά στην παράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 10 του άρθρου 26 «Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα» του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».

Συγκεκριμένα, παρατείνεται έως και τις 31/3/24 η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 και για το ίδιο διάστημα παρατείνεται η  αναστολή κυρώσεων για τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια.

Στο άρθρο 26 του νόμου Ν. 4067 καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο για να εξασφαλίσουν την πλήρη προσβασιμότητα πολιτών με αναπηρία.  Εξαιτίας της δυσκολίας του εγχειρήματος, ο νόμος προέβλεπε περίοδο χάριτος οκτώ ετών για να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές, με βασική προϋπόθεση πάντα, να μη θίγεται ο φέρων οργανισμός του εκάστοτε κτιρίου από τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας, της οποίας η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση έχει ανατεθεί στο Τ.Ε.Ε.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Comments are closed